συναγερμοι

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ARTEC AFC-300

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

συναγερμος σπιτιου artec afc-300
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ AFC-300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3.1 ΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

3.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

3.5 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

3.6 ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

3.7 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

3.8 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΤΕΙ (ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ)

3.9 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AFC-300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ

5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

5.2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

5.3 ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

5.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

5.5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

5.6 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.6.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
5.6.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
5.6.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
5.6.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΗΧΕΙ Η ΣΕΙΡΗΝΑ
5.6.5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
5.6.6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
5.6.7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
5.6.8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
5.6.9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΤΟ ΚΛΣ

5.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

5.7.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
5.7.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
5.7.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ

5.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

5.8.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΩΝ
5.8.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ
5.8.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

5.9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

5.10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ AFC-300

Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούμε ελέγξτε αν η συσκευασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
‐ Μία κεντρική μονάδα ελέγχου ‐ Ένας φορτιστής για την κεντρική μονάδα
‐ Ένα ασύρματο ραντάρ ανίχνευσης κίνησης PIR ‐ Οκτώ αντιστάτες 10ΚΩ
‐ Μία ασύρματη μαγνητική επαφή ‐ Οδηγίες χρήσης
‐ Δύο τηλεχειριστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το σύστημα διαθέτει φωνητικές οδηγίες στα Ελληνικά που καθοδηγούν για όλες τις λειτουργίες και εφαρμογές του συστήματος με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου τους.
2. Η οθόνη υγρών κρυστάλλων δείχνει την κατάσταση που βρίσκεται το σύστημα κάθε στιγμή.
3. Διατίθενται 32 ζώνες για ασύρματους ανιχνευτές. Η κάθε μία ζώνη μπορεί να υποδεχθεί έναν ασύρματο ανιχνευτή. Ο κάθε ένας από αυτούς μπορεί να προγραμματιστεί είτε αυτόματα είτε με εισαγωγή του κωδικού του μέσω του πληκτρολογίου της κεντρικής μονάδας. Η κεντρική μονάδα είναι συμβατή με όλες τις ασύρματες συσκευές της σειράς Artec. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ανιχνευτές είτε μεμονωμένα είτε όλους μαζί ταυτόχρονα.
4. Διατίθενται 8 ζώνες για ενσύρματους ανιχνευτές. Η κάθε μία μπορεί με την κατάλληλη διάταξη και με τη βοήθεια των αντιστατών που υπάρχουν στη συσκευαασία να συνδεθεί με ένα ή και περισσότερους ανιχνευτές ώστε να επιτευχθούν έιτε N.O. είτε N.C. συνδεσμολογίες.
5. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 8 τηλεχειριστήρια και ασύρματα κουδούνια, ενώ μπορεί να υποστηρίξει σειρήνες χωρίς περιορισμό στον αριθμό.
6. Το σύστημα είναι ήδη προγραμματισμένο από τον κατασκευαστή. Παρέχεται όμως η δυνατότητα στον χρήστη να τροποποιήσει τις
αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
7. Μπορούν να προγραμματιστούν τέσσερις τηλεφωνικοί αριθμοί που θα κληθούν διαδοχικά σε περίπτωση διάρρηξης και επιπλέον δύο ειδικά για Κέντρα Λήψης Σημάτων.
8. Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι με δυνατότητα ρύθμισης στην τοπική ώρα.
9. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα για καταχώρηση και αποθήκευση μέχρι και 120 συμβάντων, όπως ενεργοποίηση ανιχνευτή, προσπάθεια παραβίασης του συστήματος, διακοπή τηλεφωνικής γραμμής, όπλιση και αφόπλιση του συστήματος, χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας κλπ. Στην καταγραφή των συμβάντων περιλαμβάνεται και η ώρα που συνέβη, ο αριθμός της ζώνης που παραβιάστηκε, ο τύπος της παραβίασης και το αντίστοιχο εικονίδιο.
10. Το σύστημα έχει κωδικούς πρόσβασης δύο ειδών. Ο ένας είναι ο κωδικός προγραμματισμού που χρησιμοποιείται από τον
προγραμματιστή του συστήματος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει το σύστημα. Ο δεύτερος (διαφορετικός) κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται από τον χρήστη του συστήματος, ο οποίος έχει πλήρη πρόσβαση στο σύστημα για όπλιση, αφόπλιση και μερικές ρυθμίσεις του συστήματος. Και οι δύο κωδικοί πρόσβασης μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε.
11. Το σύστημα είναι συμβατό με συσκευές λήψης σημάτων (που υπάρχουν σε Κέντρα Λήψης Σημάτων στα οποία θα πρέπει να απευθυνθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες).
12. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα για απομακρυσμένο χειρισμό μέσω τηλεφώνου: όπλιση και αφόπλιση του συστήματος,
ενεργοποίηση σειρήνας κλπ.
13. Προστασία εναντίον βανδαλισμού των καλωδίων του συστήματος: Όταν κάποιος προσπαθήσει να κόψει τα καλώδια των ενσύρματων ανιχνευτών ή να κόψει την τηλεφωνική γραμμή ή την τροφοδοσία του ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η κεντρική μονάδα, τότε ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί. Επιπλέον κάθε ανιχνευτής έχει ενσωματωμένο σύστημα εναντίον βανδαλισμού. Κάθε φορά που κάποιος θα προσπαθήσει να αφαιρέσει κάποιον ανιχνευτή, θα σημάνει συναγερμός, άσχετα αν το σύστημα είναι οπλισμένο ή όχι.
14. Προστασία από βανδαλισμό της κεντρικής μονάδας: Όταν κάποιος προσπαθήσει να μετακινήσει την κεντρική μονάδα, τότε ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί.
15. Χρονοπρογραμματισμός όπλισης και αφόπλισης: Υπάρχει δυνατότητα για χρονοπρογραμματισμό τεσσάρων αυτόματων οπλίσεων και αφοπλίσεων του συστήματος.
16. Χρονοπρογραμματισμός ελέγχου κατάστασης: Υπάρχει η δυνατότητα για αποστολή μηνυμάτων για έλεγχο της κατάστασης σε προκαθορισμένο χρόνο σε κέντρο λήψης σημάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


συστήματα ασφαλείας
Εικόνα 1
17. Η κεντρική μονάδα έχει ενσωματωμένη σειρήνα. Υπάρχει και η δυνατότητα για εγκατάσταση επιπλέον ασύρματων ή ενσύρματων σειρηνών εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Όλα τα είδη μπορούν να ρυθμιστούν να λειτουργούν ή όχι σε περίπτωση συναγερμού και ανάλογα με τη ζώνη.
18. Δυνατότητα για επιθεώρηση των ασύρματων και ενσύρματων ζωνών σε πραγματικό χρόνο: Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία
αυτή, κάθε φορά που οπλίζεται ή αφοπλίζεται το σύστημα και υπάρχει πρόβλημα σ κάποια ζώνη, τότε αυτό θα εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής μονάδας.
19. Ασύρματη αναμετάδοση απομακρυσμένων σημάτων: Αν κάποιος αισθητήρας είναι ιδιαιτέρως απομακρυσμένος, υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης και αναμετάδοσης του σήματος προς την κεντρική μονάδα μέσω του αναμεταδότη (έξτρα αξεσουάρ).
20. Ειδοποίηση για χαμηλή μπαταρία ανιχνευτή: Όταν η μπαταρία ενός ασύρματου ανιχνευτή κοντεύει να αποφορτιστεί, τότε ο ανιχνευτής ειδοποιεί στην κεντρική μονάδα κάθε μία ή δύο ώρες ή σε κάθε περίπτωση συναγερμού. Η κεντρική μονάδα θα ηχεί δύο συνεχή “μπίπ” και στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο για χαμηλή μπαταρία και ο αριθμός της ζώνης. Επιπλέον η κεντρική μονάδα θα ειδοποιήσει το κέντρο λήψης σημάτων και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν καταχωρηθεί.
21. Δυνατότητα για ενεργοποίηση του συναγερμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με το κουμπί πανικού της κεντρικής μονάδας ή το
αντίστοιχο του τηλεχειριστηρίου.
22. Στις φωνητικές οδηγίες όταν αναφέρεται η λέξη “back key” αντιστοιχεί στο κουμπί [RETURN] και όταν αναφέρεται η λέξη “confirm”
αντιστοιχεί στο κουμπί [#] ή στο κουμπί [ENTER].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ


2.1 Ανοίξτε τη συσκευασία του AFC-300. Αυτή περιλαμβάνει: μία κεντρική μονάδα, μία μαγνητική επαφή (παγίδα), ένα ραντάρ ανίχνευσης κίνησης, δύο τηλεχειριστήρια, ένα φορτιστή για την κεντρική μονάδα, οκτώ αντιστάτες για την περίπτωση χρησιμοποίησης ενσύρματων ανιχνευτών και τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σε περίπτωση που κάποιο αξεσουάρ απουσιάζει από τη συσκευασία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα που το προμηθευτήκατε.κάμερες    συναγερμος
Εικόνα 2                                                                         Εικόνα 3


2.2 Εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας: Μετακινήστε τη βάση που υπάρχει στο κάτω μέρος της κεντρικής μονάδας, ωθώντας την, όπως δείχνουν τα βέλη στις παρακάτω εικόνες και ενώστε τα καλώδια που χρειάζονται στις υποδοχές που υπάρχουν στο κάτω μέρος. Τοποθετήστε στη θέση ‘ΟΝ’ το διακόπτη που υπάρχει στο κάτω μέρος της κεντρικής μονάδας, ώστε να ενεργοποιείται η μπαταρία που υπάρχει στο εσωτερικό της. Ρυθμίστε τον κυκλικό διακόπτη σε θέση ώστε να ακούτε καθαρά τις φωνητικές οδηγίες του συστήματος.
Σε περίπτωση που τοποθετήσετε την κεντρική μονάδα στον τοίχο, ανοίξτε με ένα τρυπάνι τις αντίστοιχες τρύπες για την στερέωσή
του, βιδώστε τη βάση στον τοίχο και κρεμάστε πάνω της την κεντρική μονάδα.
Καλό είναι να μην υπάρχουν μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα κοντά στην κεντρική μονάδα. Επιπλέον βεβαωθείτε ότι η απόσταση της κεντρικής μονάδας από τους ανιχνευτές είναι μέσα στα όρια των προδιαγραφών.

κάμερες παρακολούθησης                           συστήματα συναγερμού

Εικόνα 4                                                                                                     Εικόνα 5

2.3 Συνδεσμολογία: Όπως στην εικόνα 6
2.4 Σύνδεση ενσύρματων ανιχνευτών:
2.4.1 Οι ενσύρματες ζώνες είναι απενεργοποιημένες από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Αν χρειάζεστε να τις χρησιμοποιήσετε πρέπει πρώτα να τις ενεργοποιήσετε. Όταν κάποια ενσύρματη ζώνη έχει κάποιο πρόβλημα και ο συναγερμός οπλιστεί, τότε θα ακουστεί από την κεντρική μονάδα το μήνυμα: “zone fault” και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός της ζώνης που έχει πρόβλημα.
2.4.2 Η κεντρική μονάδα δίνει στους ενσύρματους ανιχνευτές παροχή 12V και μέγιστη ένταση ρεύματος 100mA. Σε περίπτωση που χρειαστεί μεγαλύτερη ένταση ρεύματος από 100mA, τότε θα πρέπει να συνδέσετε επιπλέον τροφοδοτικό 12V.
2.5 Σύνδεση ασύρματων ανιχνευτών:
2.5.1 Εγκαταστήστε τους ασυρμάτους ανιχνευτές μέσα στο εύρος της εμβέλειάς τους (150m χωρίς εμπόδια). Πριν θέσετε σε εφαρμογή το σύστημα, θα πρέπει να ελέγξετε ότι οι ανιχνευτές δίνουν σήμα στην κεντρική μονάδα.
2.5.2 Αν κάποιος ανιχνευτής είναι πολύ απομακρυσμένος από την κεντρική μονάδα, τότε επιλέξτε να εγκαταστήσετε ένα

αναμεταδότη του σήματος σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο. Ο αναμεταδότης θα παραλαμβάνει το σήμα του ανιχνευτή, θα το ενισχύει και θα το αποστέλλει στην κεντρική μονάδα κρατώντας την κωδικοποίηση του σήματος.
κάμερα ασφαλείαςΕικόνα 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3.1ΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Παρακάτω αναφέρονται οι ρυθμίσεις που υπάρχουν από το εργοστάσιο (είναι οι πιο κοινές και φιλικές στο χρήστη). Παρέχεται η δυνατότητα να τροποποιήσετε όσες από αυτές επιθυμείτε:
‐ Κωδικός πρόσβασης προγραμματισμού (administrator password) του συναγερμού: 9876
‐ Κωδικός πρόσβασης χρήσης (user password) του συναγερμού: 1234
‐ Καθυστέρηση όπλισης και αφόπλισης συναγερμού: 10 δευτερόλεπτα
‐ Χρόνος επιτήρησης χώρου: 10 δευτερόλεπτα
‐ Αριθμός κλήσεων σε περίπτωση συναγερμού: 5 φορές
‐ Αριθμός κουδουνισμάτων μέχρι να σηκώσει η κεντρική μονάδα αυτόματα το τηλέφωνο: 7
‐ Έλεγχος για πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή : Ενεργός
‐ Αναφορά για όπλιση / αφόπλιση του συστήματος σε κέντρο λήψης σημάτων : Ανενεργό
‐ Χρονοπρογραμματισμός στην όπλιση και την αφόπλιση :Ανενεργός
‐ Χρόνος αυτόματης όπλισης / αφόπλισης : Μηδέν
‐ Τύποι συναγερμού: συναγερμός διάρρηξης τύπου “AWAY”, συναγερμός περιμετρικής παραβίασης τύπου “HOME”, συναγερμός φωτιάς, συναγερμός διαρροής αερίου και άλλοι τύποι οριζόμενοι από το χρήστη.
‐ Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι κωδικοί χρήσης & αριθμοί τηλεφώνων.
‐ Η σειρήνα σε όπλιση συναγερμών πανικού είναι ανενεργή.
‐ Οι ενσύρματες ζώνες 33‐40 είναι ανενεργές.

3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πώς έχουν οριστεί οι ζώνες από το εργοστάσιο:

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΖΩΝΗ

1

ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ

Χρονοκαθυστέρησης

ΤΥΠΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

Κανονικός

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΖΩΝΗ

6

ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ

Πανικού

ΤΥΠΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

Κανονικός

2

Εσωτερική

Κανονικός

7

Φωτιάς

Κανονικός

3

Εσωτερική

Κανονικός

8

Διαρροής αερίου

Σίγαση

4

Περιμετρική

Κανονικός

9‐32

Εσωτερικές

Κανονικός

5

Περιμετρική

Κανονικός

33‐40 (ΕΝΣΥΡΜ)

Ανενεργές

Σίγαση

Ζώνες Εσωτερικές:Ενεργές όταν ο συναγερμός οπλίζεται στην κατάσταση «AWAY» και ανενεργές όταν ο συναγερμός οπλίζεται στην κατάσταση «HOME» και όταν αφοπλίζεται ο συναγερμός.

Ζώνες Περιμετρικές και Χρονοκαθυστέρησης: Ενεργές όταν ο συναγερμός οπλίζεται είτε στην κατάσταση «AWAY» είτε στην κατάσταση «HOME» και ανενεργές μόνο στην αφόπλιση του συναγερμού

Ζώνες Διαρροής αερίου/Φωτιάς /Κουδουνιού/Πανικού: Ενεργές σε κάθε περίπτωση, είτε ο συναγερμός είναι οπλισμένος είτε όχι.

Ζώνες Κουδουνιού:Όταν ο συναγερμός είναι αφοπλισμένος δίνουν εντολή να ηχήσει κουδούνι. Όταν το σύστημα είναι οπλισμένο στην κατάσταση «AWAY» είτε στην κατάσταση «HOME» δίνουν εντολή για συναγερμό με χρονοκαθυστέρηση.

Οθόνη της κεντρικής μονάδας:Η οθόνη της κεντρικής μονάδας δείχνει την ημερομηνία και την ώρα όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και στο κάτω μέρος θα εμφανίζεται το εικονίδιο της κατάστασής του (αφοπλισμένο ή οπλισμένο σε κατάσταση “HOME” ή οπλισμένο σε κατάσταση “AWAY”)

Όταν έχει προηγηθεί συναγερμός, τότε στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός της ζώνης που ενεργοποίησε το συναγερμό (01‐32 για τους ασύρματους ανιχνευτές, 33‐40 για τους ενσύρματους, ενώ 00 σημαίνει ενεργοποίηση από τηλεχειριστήριο ή μπουτόν πανικού). Εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο (δες παρακάτω πίνακα) και ταυτόχρονα ανάβουν τα ενδεικτικά λαμπάκια που υποδεικνύουν την κατάσταση του συστήματος (δες παρακάτω).
Η κεντρική μονάδα επικοινωνεί αμφίδρομα μα τους ανιχνευτές, οπότε υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζει στην οθόνη της διάφορα
προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία τους, όπως φαίνεται παρακάτω:

Ενδείξεις προβλημάτων ζωνών:

Αριθμός ζώνης και c = Είναι ανοικτή μία κανονικά κλειστή ενσύρματη ζώνη

Αριθμός ζώνης και o = Είναι κλειστή (βραχυκυκλωμένη) μία κανονικά ανοικτή ενσύρματη ζώνη

Αριθμός ζώνης και εικονίδιο μπαταρίας = Αποφόρτιση μπαταρίας του ανιχνευτή στη συγκεκριμένη ζώνη.

Αριθμός ζώνης και L = Πρόβλημα επικοινωνίας με την κεντρική μονάδα σε κάποιον ασύρματο ανιχνευτή στη συγκεκριμένη ζώνη

(πιθανό πρόβλημα εμβέλειας).

Επεξήγηση εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη:
 

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟΥ

καμερα

Συναγερμός από Περιμετρική Ζώνη

alarm

Εκμάθηση Συσκευών

Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής

Σε κατάσταση αφόπλισης

Συναγερμός από Εσωτερική Ζώνη

Όπλιση τύπου ΗΟΜΕ

Συναγερμός Πανικού

Όπλιση τύπου AWAY

Συναγερμός για Κλήση Βοήθειας

 

Σε κατάσταση συναγερμού

Συναγερμός από Πυρκαγιά

 

Πλήρως φορτισμένη μπαταρία

Συναγερμός Διαρροής Αερίου

 

Χαμηλή μπαταρία

Πρόβλημα επικοινωνίας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων

 

Αποστέλλονται πληροφορίες στο Κέντρο Λήψης Σημάτων 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 
 
 

Επεξήγηση κωδικών κατάστασης (status)που εμφανίζονται στην οθόνη:

01

Συναγερμός σε Ζώνη Χρονοκαθυστέρησης

13

Απώλεια Ανιχνευτή

02

Συναγερμός σε Περιμετρική Ζώνη

14

Επαναφορά Ρεύματος

03

Συναγερμός σε Εσωτερική Ζώνη

15

Επαναφορά Τηλεφωνικής Γραμμής

04

Συναγερμός Πανικού

16

Αλλαγές Προγραμματισμού

05

Συναγερμός Πυρκαγιάς

17

Χαμηλή Μπαταρία Συστήματος

06

Συναγερμός Διαρροής αερίου

18

Διακοπή Τηλεφωνικής Γραμμής

07

Συναγερμός Βανδαλισμού

19

Έλεγχος Συστήματος

08

Αφόπλιση Συστήματος

20

Αναφορά Περιοδικού Ελέγχου

09

Όπλιση "AWAY"

21

Επαναφορά Συναγερμού Πυρκαγιάς

10

Όπλιση "ΗΟΜΕ"

22

Σφάλμα Επικοινωνίας

11

Διακοπή Ρεύματος

23

Επαναφορά Επικοινωνίας

12

Χαμηλή Μπαταρία Ανιχνευτή

   

Ενδεικτικά λαμπάκια:

Λαμπάκι ‘POWER’: Ανάβει σταθερά όταν το σύστημα τροφοδοτείται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και είναι σβηστό σε αντίθετη περίπτωση.
Λαμπάκι ‘ARM’: Ανάβει σταθερά όταν ο συναγερμός έχει οπλιστεί στην κατάσταση ‘AWAY’, αναβοσβήνει όταν έχει οπλιστεί στην κατάσταση ‘HOME’ και είναι σβηστό όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο .
Λαμπάκι ‘READY’: Ανάβει σταθερά όταν ο συναγερμός έχει αφοπλιστεί, είναι σβηστό όταν έχει οπλιστεί στην κατάσταση ‘AWAY’,
αναβοσβήνει όταν έχει οπλιστεί στην κατάσταση ‘HOME’.
Λαμπάκι ‘STATUS’: Ανάβει σταθερά όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία και στην επικοινωνία και αναβοσβήνει όταν υπάρχει πρόβλημα, το είδος του οποίου μπορείτε να το δείτε στην οθόνη της κεντρικής μονάδας.
Λαμπάκι ‘ALARM’: Αναβοσβήνει όταν σημαίνει ο συναγερμός.
Λαμπάκι ‘RECORD’: Ανάβει κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

Προγραμματισμός:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ανιχνευτές και τα τηλεχειριστήρια που περιέχονται στο AFC-300 είναι ήδη ρυθμισμένα με την κεντρική μονάδα από τον κατασκευαστή.

Οι γενικές κατευθύνσεις για τον προγραμματισμό του συστήματος είναι: Πατήστε το κουμπί [*] για 3 δευτερόλεπτά και πληκτρολογήστε τον κωδικό διαχείρισης του συστήματος [9][8][7][6] και [#] για να εισέλθετε στον προγραμματισμό του συστήματος. Για να εισέρχεστε σε κάθε υπομενού πατήστε [#] και για να εξέλθετε πατήστε [RETURN]. Όταν εισέλθετε στο κύριο μενού από την κεντρική μονάδα θα ακουστούν μία φορά όλες οι επιλογές του μενού και μπορείτε να πατήσετε το αντίστοιχο νούμερο ή να πατήσετε τα κουμπιά [UP] και [CHECK], ώστε να οδηγηθείτε στην επιλογή που επιθυμείτε, μετά πατήστε [#] για να εισέλθετε σ’ αυτήν, κάντε τη ρύθμιση που θέλετε και τέλος πατήστε [#] ή το κουμπί [ENTER] για να την αποθηκεύσετε.
Αν η ρύθμιση αποθηκευτεί επιτυχώς ακούγεται η φράση «SETTING SAVED» ειδάλλως ακούγεται η φράση «SETTING FAILURE».

Πληκτρολόγιο:

Κάτω από την οθόνη υπάρχουν 4 κουμπιά τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες έχουν τις εξής λειτουργίες: [RETURN]: Για επιστροφή ένα επίπεδο πίσω στο μενού
[↑ UP]: Για μετάβαση μία θέσης πάνω στο ίδιο επίπεδο του μενού
[↓ CHECK]: Για μετάβαση μία θέση κάτω στο ίδιο επίπεδο του μενού ή για έλεγχο των 10 τελευταίων γεγονότων που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα
[ENTER]: Για επιβεβαίωση μίας καταχώρησης

Το πληκτρολόγιο που βρίσκεται πιο κάτω περιλαμβάνει αριθμούς που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή ρυθμίσεων, το κουμπί [*]
για διαγραφή και το κουμπί [#] για επιβεβαίωση.
Επιπλέον υπάρχουν τα κουμπιά:
[HOME] για να οπλίζουμε το σύστημα στην κατάσταση “HOME” στην οποία οι εσωτερικές ζώνες είναι ανενεργές
[AWAY] για να οπλίζουμε το σύστημα στην κατάσταση “AWAY” στην οποία όλες οι ζώνες είναι ενεργές [DISARM] για να αφοπλίζουμε το σύστημα (απαιτείται προηγουμένως η καταχώρηση του κωδικού του χρήστη) [BYPASS] για να παρακάμπτουμε μία επιλογή στον προγραμματισμό και να περνάμε στην επόμενη.

Τροφοδοσία του συστήματος:

Όταν η κεντρική μονάδα τροφοδοτείται από το δίκτυο, η μπαταρία αυτόματα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (το κουμπί που υπάρχει στο κάτω μέρος της κεντρικής μονάδας πρέπει να είναι στη θέση ‘ΟΝ’). Αν η τροφοδοσία από το δίκτυο διακοπεί για πάνω από 20 δευτερόλεπτα, και εισάγετε τον κωδικό χρήσης για να αφοπλίσετε το σύστημα, τότε μπορείτε να πατήσετε το κουμπί [#] και
να το κρατήσετε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να απενεργοποιήσετε τη μπαταρία, αποτρέποντας έτσι την άσκοπη αποφόρτιση της. Όταν η τάση της μπαταρίας ‘πέσει’ στα 5.5V, η κεντρική μονάδα θα σβήσει αυτόματα για να προστατεύσει τη μπαταρία.

Αφόπλιση συστήματος:

Καταχωρήστε τον κωδικό χρήσης (από το εργοστάσιο είναι 1234)και μετά πατήστε [#] ή [DISARM]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί με το ξεκλείδωτο λουκέτο στο τηλεχειριστήριο

Όπλιση συστήματος σε κατάσταση “AWAY”:

Στην κατάσταση “AWAY” όλοι οι ανιχνευτές (ζώνες) είναι ενεργοί και όταν ανιχνεύσουν παραβίαση δίνουν εντολή στην κεντρική μονάδα να σημάνει συναγερμό. Για να οπλίσετε το σύστημα σε κατάσταση “AWAY” πατήστε [AWAY] στο πληκτρολόγιο της κεντρικής μονάδας. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί με το κλειδωμένο λουκέτο στο τηλεχειριστήριο

Όπλιση συστήματος σε κατάσταση “HOME”:

Στην κατάσταση “HOME” οι ανιχνευτές των εσωτερικών ζωνών είναι ανενεργοί, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι ενεργοί και όταν ανιχνεύσουν παραβίαση δίνουν εντολή στην κεντρική μονάδα να σημάνει συναγερμό. Για να οπλίσετε το σύστημα σε κατάσταση
“HOME” πατήστε [HOME] στο πληκτρολόγιο της κεντρικής μονάδας. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί με το σπιτάκι στο τηλεχειριστήριο.

3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος και κάποιος ανιχνευτής ενεργοποιηθεί (π.χ. από διάρρηξη ή από διαρροή αερίου κ.λ.π), η κεντρική μονάδα θα ενεργοποιήσει το συναγερμό, η σειρήνα θα ηχήσει και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός της ζώνης και ο τύπος του συναγερμού. Ταυτόχρονα η κεντρική μονάδα θα καλέσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς με τη σειρά που έχουν καταχωρηθεί, εκτός και αν κάποιος χρήστης αφοπλίσει εν τω μεταξύ το συναγερμό.
Η ακύρωση του συναγερμού μπορεί να γίνει από το τηλέφωνο που καλεί ο συναγερμός, ακολουθώντας τις φωνητικές οδηγίες (είναι στα Ελληνικά), πληκτρολογώντας τον κωδικό του χρήστη (από το εργοστάσιο είναι 1234) και πατώντας τον αριθμό [1].
Γενικά, όταν η κεντρική μονάδα καλέσει ένα καταχωρημένο τηλεφωνικό αριθμό και αυτός που καλείται, σηκώσει το τηλέφωνο, τότε μπορεί να πληκτρολογήσει τον κωδικό του χρήστη (από το εργοστάσιο είναι 1234), και στη συνέχεια προτρεπόμενος από τις φωνητικές οδηγίες (είναι στα Ελληνικά) μπορεί να κάνει τις εξής ενέργειες πληκτρολογώντας τους επόμενους αριθμούς:
[0] Κλείνει το τηλέφωνο αφήνοντας το σύστημα στην κατάσταση που βρίσκεται.
[1] Ακυρώνει τον συναγερμό (το σύστημα θα παραμείνει στην προηγούμενη κατάσταση. [2] Ακούει τον αριθμό της ζώνης που παραβιάστηκε.
[3] Ακούει τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η κεντρική μονάδα.
[4] Αφοπλίζει τον συναγερμό (αυτό συμβαίνει μετά από κάποια δευτερόλεπτα). [5] Οπλίζει τον συναγερμό (αυτό συμβαίνει μετά από κάποια δευτερόλεπτα).
[6] Ενεργοποιεί τη σειρήνα.
[7] «Παίζει» το ηχογραφημένο μήνυμα

3.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το σύστημα με τηλεφωνική κλήση. Μετά τον προκαθορισμένο αριθμό κουδουνισμάτων (από το εργοστάσιο είναι 7), η κεντρική μονάδα θα ανοίξει γραμμή επικοινωνίας και θα ακουστεί η προτροπή (στα Ελληνικά) για εισαγωγή του κωδικού χρήσεως. Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει τον κωδικό του χρήστη (από το εργοστάσιο είναι 1234), τότε το σύστημα θα τον προτρέψει φωνητικά (στα Ελληνικά) να κάνει ένα από τα ακόλουθα:
Να πατήσει το [1] για να οπλίσει το σύστημα (αυτό συμβαίνει μετά από κάποια δευτερόλεπτα).
Να πατήσει το [2] για να αφοπλίσει το σύστημα (αυτό συμβαίνει μετά από κάποια δευτερόλεπτα).
Να πατήσει το [3] για να μάθει την κατάσταση του συστήματος.
Να πατήσει το [4] για να ακούσει το χώρο που βρίσκεται το σύστημα.
Να πατήσει το [0] για να σταματήσει την επικοινωνία, αφήνοντας το σύστημα στην κατάσταση που βρίσκεται.

3.5 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Σημείωση1: Οι περιμετρικές ζώνες και οι ζώνες χρονοκαθυστέρησης ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με όπλιση και αφόπλιση του συναγερμού, είτε στην κατάσταση ‘AWAY’, είτε στην κατάσταση ‘HOME’. Οι εσωτερικές ζώνες δεν ενεργοποιούνται με όπλιση του συναγερμού στην κατάσταση ‘HOME’. Οι άλλες ζώνες (π.χ. φωτιάς, διαρροής αερίου κ.λ.π.) είναι ενεργές ανεξάρτητα αν το σύστημα είναι οπλισμένο ή όχι.

Όταν ο συναγερμός ενεργοποιηθεί από σήμα κάποιου ανιχνευτή τότε θα ηχήσει η σειρήνα και η κεντρική μονάδα θα αρχίσει να καλεί διαδοχικά τους καταχωρημένους τηλεφωνικούς αριθμούς.

Σημείωση2: Η οθόνη δείχνει τον αριθμό της ζώνης που παραβιάστηκε και έδωσε εντολή


συναγερμοι σπιτιων

3.6ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Το σύστημα μπορεί να επικοινωνεί με κέντρο λήψης σημάτων. Για το σκοπό αυτό επικοινωνήστε με το κέντρο λήψης σημάτων που έχετε επιλέξει.
συναγερμοι σπιτιου

3.7 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Όταν η λειτουργία ελέγχου της τηλεφωνικής γραμμής είναι ενεργή και ο συναγερμός είναι οπλισμένος, τότε η σειρήνα θα ηχήσει μόλις κοπεί η τηλεφωνική γραμμή. Αν ο συναγερμός είναι αφοπλισμένος, τότε η κεντρική μονάδα θα εκφωνήσει προειδοποιητικό μήνυμα για να σας ενημερώσει για τη διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής. Αν η τηλεφωνική γραμμή επανέλθει μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, η προειδοποίηση σταματάει. Σε διαφορετική περίπτωση η σειρήνα θα ηχήσει για 5 λεπτά.

3.8 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΤΕΙ (ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ)

Όταν η κεντρική μονάδα λάβει ένα σήμα ότι ένας ανιχνευτής έχει βανδαλιστεί, τότε θα ενεργοποιήσει συναγερμό βανδαλισμού (tamper‐alarm). Στο εσωτερικό κάθε ανιχνευτή υπάρχουν ελατήρια που δίνουν σήμα σε περίπτωση που ανοιχτεί το κουτί τους. Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που γίνει προσπάθεια για μετακίνηση της κεντρικής μονάδας.
Σε περίπτωση συναγερμού βανδαλισμού, η οθόνη θα δείχνει τον αριθμό της ζώνης, τον κωδικό κατάστασης 07 και το εικονίδιο του βανδαλισμού.

3.9 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Καταγραφή γεγονότων
Η πλήρης όπλιση (ΑWAY), η μερική όπλιση (HOME), η αφόπλιση, η διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής, η κατάσταση χαμηλής μπαταρίας καθώς και άλλες πληροφορίες μπορούν να καταγραφούν στην κεντρική μονάδα. Επιπλέον, όταν η μπαταρία ενός ασύρματου ανιχνευτή (συμπεριλαμβανομένων των μαγνητικών επαφών) είναι χαμηλή, ο ανιχνευτής στέλνει σήμα στην κεντρική μονάδα. Τότε η κεντρική μονάδα αναφέρει φωνητικά (στα Ελληνικά) ότι ο ανιχνευτής έχει χαμηλή μπαταρία και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο της χαμηλής μπαταρίας, ο αριθμός της ζώνης και ο κωδικός κατάστασης 17. Π.χ. αν εμφανιστούν στην οθόνη οι αριθμοί 16 17, αυτό σημαίνει ότι ο ανιχνευτής της ζώνης 16 έχει χαμηλή μπαταρία.
2. Ανάκληση γεγονότων
Αν πατήσετε το κουμπί [CHECK], η οθόνη θα δείξει το τελευταίο καταγεγραμμένο γεγονός. Αν συνεχίσετε και πατάτε το ίδιο κουμπί, τότε θα εμφανίζεται καθένα από τα προηγούμενα καταγεγραμμένα γεγονότα με χρονολογική σειρά. Πατήστε το κουμπί [RETURN] για να εξέλθετε από αυτό το μενού.
3. Αναφορά διακοπής και επαναφοράς ρεύματος
Αν η παροχή ρεύματος διακοπεί, τότε το λαμπάκι STATUS στην κεντρική μονάδα θα αναβοσβήσει και θα αποσταλλεί σήμα στο
Κέντρο Λήψης Σημάτων (αν είστε συμβεβλημένοι). Όταν το ρεύμα θα επανέλθει, η κεντρική μονάδα θα αποστείλει νέο σήμα αναφοράς στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΟΠΛΙΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
Πατάμε το κουμπί με το κλειστό λουκέτο στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί [AWAY] στο πληκτρολόγιο. Τότε (αν δεν έχουμε απενεργοποιήσει τις φωνητικές οδηγίες) ακούμε τη φράση: “the system is arming” και το σύστημα θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση (ανάλογα με τον προκαθορισμένο χρόνο αναμονής) για την όπλιση του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα θα ακούγονται διαδοχικά μπιπ. Όταν περάσει ο προκαθορισμένος χρόνος αναμονής το σύστημα θα οπλίσει και στην οθόνη θα εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο.
Μπορούμε να οπλίσουμε το σύστημα και τηλεφωνικώς. Αν πάρουμε τηλέφωνο τον αριθμό που είναι συνδεδεμένος ο συναγερμός
μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό του χρήστη (από το εργοστάσιο είναι 1234) και μετά να πατήσουμε τον αριθμό [1].
2. ΟΠΛΙΣΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ:
Πατάμε το κουμπί με το σπιτάκι στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί [HOME] στο πληκτρολόγιο. Τότε (αν δεν έχουμε απενεργοποιήσει τις φωνητικές οδηγίες) ακούμε τη φράση: “the system is home arming” και το σύστημα θα οπλίσει αμέσως και στην οθόνη θα εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο.
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ:
Πατάμε το κουμπί με την αστραπή στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί [BYPASS] στο πληκτρολόγιο για τρία δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο και μετά από 10 δευτερόλεπτα το σύστημα θα αρχίσει να τηλεφωνεί διαδοχικά στους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν καταχωρηθεί. Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει τη σειρήνα, αυτή θα ηχήσει. Σημ: Μετά μπορείτε να αφοπλίσετε το σύστημα.
4. ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
Πατάμε το κουμπί με το ανοικτό λουκέτο στο τηλεχειριστήριο ή πληκτρολογούμε τον κωδικό αριθμό και μετά το κουμπί [DISARM] στο πληκτρολόγιο. Τότε ακούγονται δύο μπιπ και (αν δεν έχουμε απενεργοποιήσει τις φωνητικές οδηγίες) ακούμε τη φράση: “the system disarmed”, το σύστημα θα αφοπλιστεί και στην οθόνη θα εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο.
Μπορούμε να αφοπλίσουμε το σύστημα και τηλεφωνικώς. Αν πάρουμε τηλέφωνο τον αριθμό που είναι συνδεδεμένος ο συναγερμός μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό του χρήστη (από το εργοστάσιο είναι 1234) και μετά να πατήσουμε τον αριθμό [2].
Αν ο συναγερμός μπει σε λειτουργία και μας καλέσει στο τηλέφωνο, μπορούμε να τον απενεργοποιήσουμε πατώντας στη συσκευή
του τηλεφώνου μας τον κωδικό χρήστη (από εργοστάσιο είναι 1234) και μετά τον αριθμό [4] (Προσοχή! Είναι άλλος κωδικός όταν μας καλεί το σύστημα και άλλος όταν εμείς το καλούμε).
5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ:
Πατάμε στο πληκτρολόγιο το κουμπί με την ένδειξη [CHECK] και στην οθόνη θα εμφανιστεί το τελευταίο συμβάν. Αν ξαναπατήσουμε το κουμπί με την ένδειξη [CHECK] θα εμφανιστεί το αμέσως προηγούμενο κ.ο.κ. Αν θέλουμε να βγούμε έξω από αυτό το μενού, πατάμε το κουμπί [RETURN].
6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Πατάμε τον κωδικό (από το εργοστάσιο είναι 1234), μετά το κουμπί [BYPASS], μετά το 1, μετά το κουμπί [ENTER], τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, τα δύο ψηφία του μήνα, τα δύο ψηφία της ημέρας, τα δύο ψηφία της ώρας, τα δύο ψηφία των λεπτών και τέλος πάλι μετά το κουμπί [ENTER]. Τότε (αν δεν έχουμε απενεργοποιήσει τις φωνητικές οδηγίες) ακούμε τη φράση: “setting is saved”.
Αν π.χ. θέλουμε να καταχωρήσουμε την ημερομηνία 6 Απριλίου 2009 και ώρα 13:10 και εφόσον ο κωδικός είναι 1234, πατάμε:
1234‐BYPASS‐1‐ENTER‐0904061310‐ENTER.
7. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Πατάμε τον κωδικό (από το εργοστάσιο είναι 1234), μετά το κουμπί [BYPASS], μετά το 2, το κουμπί [ENTER], τότε (αν δεν έχουμε απενεργοποιήσει τις φωνητικές οδηγίες) ακούμε τη φράση: “enter 4‐digit user password, press back key to exit, press confirm key to confirm”, εισάγουμε τον νέο τετραψήφιο κωδικό που επιθυμούμε και τέλος πατάμε το κουμπί [ENTER].
Αν π.χ. θέλουμε να καταχωρήσουμε σαν νέο κωδικό το 6789 και εφόσον ο υπάρχων κωδικός είναι 1234, πατάμε: 1234‐BYPASS‐2‐
ENTER‐6789‐ENTER.
8. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.
Πατάμε τον κωδικό (από το εργοστάσιο είναι 1234), μετά το κουμπί [BYPASS], μετά το 3, το κουμπί [ENTER], τον αριθμό 1, το κουμπί [ENTER], τότε (αν δεν έχουμε απενεργοποιήσει τις φωνητικές οδηγίες) ακούμε τη φράση: “enter first voice alarm receiving phone number”, εισάγουμε τον πρώτο αριθμό της επιλογής μας, ξανά το κουμπί [ENTER]. Τότε, είτε εισάγουμε τον δεύτερο αριθμό της επιλογής μας με τον ίδιο τρόπο ή πατάμε διαδοχικά το κουμπί [RETURN] για να βγούμε από το μενού.
Π.χ. αν θέλουμε να καταχωρήσουμε σαν 1ο αριθμό τον 1234567890 και εφόσον ο κωδικός είναι 1234,τότε πατάμε: 1234‐BYPASS‐3‐
ENTER‐1‐ ENTER‐1234567890‐ENTER‐RETURN‐RETURN.
Π.χ. αν θέλουμε να καταχωρήσουμε σαν 3ο αριθμό τον 1112223334 και εφόσον ο κωδικός είναι 1234,τότε πατάμε: 1234‐BYPASS‐3‐
ENTER‐3‐ENTER‐1112223334‐ENTER‐RETURN‐RETURN.

9. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε παροδικά ή μόνιμα κάποιους από τους ανιχνευτές, ώστε ακόμα και αν ανιχνεύσουν παραβίαση να μην ΄σημάνουν συναγερμό
Πατάμε τον κωδικό (από το εργοστάσιο είναι 1234), μετά το κουμπί [BYPASS], μετά το 6, ξανά το κουμπί [ENTER], τότε (αν δεν έχουμε απενεργοποιήσει τις φωνητικές οδηγίες) ακούμε τη φράση: “enter the zone number from 1 to 40 to modify, press back key to exit, press confirm key to confirm”, μετά πληκτρολογούμε τον αριθμό του ανιχνευτή που μας ενδιαφέρει, τον αριθμό [0] για απενεργοποίηση ή [1] για ενεργοποίηση και τέλος ξανά το κουμπί [ENTER].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.0ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ

Μερικές βασικές εντολές μπορούν να καταχωρηθούν ή να αλλαχθούν χωρίς να απαιτείται να μπείτε μέσα στο μενού προγραμματισμού. Απαιτείται μόνο το σύστημα να είναι σε κατάσταση αφόπλισης

- Απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου της τηλεφωνικής γραμμής: 747410#και επανεκκίνηση της λειτουργίας του

συστήματος (πρέπει να το βγάλετε από το ρεύμα και ταυτόχρονα να βάλετε στο ‘OFF’ την τροφοδοσία από την μπαταρία ανάγκης).

- Ενεργοποίηση της λειτουργίαςελέγχου της τηλεφωνικής γραμμής (εργοστασιακή ρύθμιση): 747411#και επανεκκίνηση τηςλειτουργίας του συστήματος (πρέπει να το βγάλετε από το ρεύμα και ταυτόχρονα να βάλετε στο ‘OFF’ την τροφοδοσία από την μπαταρία ανάγκης).

- Απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου της μαγνητικής επαφής (μπορείτε να οπλίζετε το σύστημα συναγερμού ακόμα και στην περίπτωση που έχει ξεχαστεί κάποια πόρτα ή παράθυρο ανοκτό): 747413# και επανεκκίνηση της λειτουργίας τουσυστήματος

- Ενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου της μαγνητικής επαφής (αποτροπή όπλισης συναγερμού σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί κάποια πόρτα ή παράθυρο ανοκτό):747412#και επανεκκίνηση της λειτουργίας του συστήματος (εργοστασιακή ρύθμιση)

5.1ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κάθε φορά που θα πατάτε ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο, θα ακούγονται φωνητικές οδηγίες (στα Ελληνικά) για τις δυνατές επιλογές στο μενού που βρίσκεστε. Επιπλέον, κάθε φορά που θα ολοκληρώνεται μία ρύθμιση, θα ακολουθεί φωνητική επιβεβαίωση για το αν η ρύθμιση έγινε σωστά ή λανθασμένα. Αν βρίσκεστε σε κάποιο επίπεδο του μενού, μπορείτε πατώντας το πλήκτρο [RETURN] να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, ή μπορείτε πατώντας το πλήκτρο [RETURN] δια δεύτερη φορά να μεταβείτε 2 επίπεδα πίσω κ.ο.κ. ώστε να κάνετε άλλη ρύθμιση. Να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο [#] για να επιβεβαιώσετε κάποια επιλογή.
Η είσοδος στον προγραμματισμό του συστήματος γίνεται κρατώντας το πλήκτρο [∗] πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια θα
σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι ο [9][8][7][6]) και τη δίεση [#].
Κάθε φορά που θέλετε να εισέλθετε σε μία εντολή, θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό της εντολής αυτής (σύμφωνα με τη λίστα που παρέχεται στο παρόν εγχειρίδιο) και μετά πατήστε τη δίεση [#].
Κάθε φορά που εισέρχεστε σε κάποιο μενού προκειμένου να καταχωρήσετε μία νέα ρύθμιση, η οθόνη δείχνει την ρύθμιση που είχε καταχωρηθεί τελευταία. Αν αυτή η ρύθμιση είναι η επιθυμητή, μπορείτε απλά να πατήσετε το πλήκτρο [#] για να επιβεβαιώσετε την ήδη καταχωρημένη ρύθμιση, ειδάλλως πληκτρολογήστε τη νέα σύμφωνα με τις οδηγίες.
Μετά την επιτυχή καταχώρηση της ρύθμισης, η οθόνη θα επανέλθει στην επόμενη θέση του ίδιου υπομενού ώστε να καταχωρήσετε την επόμενη ρύθμιση.
Αφού τελειώσετε με όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πάνω στο μενού, ή πολλές φορές για να εξέλθετε από το μενού.
Αν για 5 λεπτά καμία καταχώρηση δεν πραγματοποιηθεί, το σύστημα θα επανέλθει στο προηγούμενο μενού αυτόματα.
 

5.2ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Πατήστετο πλήκτρομετο[*]για 3 δευτερόλεπτα

Ακούγεταιτο μήνυμα:“Pleaseenteradministrator password”

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]

Πληκτρολο‐ γήστε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς

1    Γιααλλαγήκωδικού

2    ΓιασύνδεσημεΚέντροΛήψηςΣημάτων

3    Γιακαταχώρησητηλεφωνικώναριθμών

4    Γιαδιάφορεςρυθμίσειςτουσυστήματος

5    Γιαπρογραμματισμόανιχνευτών

6    Γιαπρογραμματισμότων ζωνών

7    Γιαχρονοπρογραμματισμό

8    Γιαέλεγχο,εισαγωγήκαιδιαγραφήδεδομένων

 

5.3ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Στο σύστημα υπάρχουν δύο κωδικοί: ο κωδικός του χρήστη (user password) και ο κωδικός προγραμματισμού (administrator password). Με βάση τον κωδικό του χρήστη (από το εργοστάσιο είναι 1234) μπορείτε να οπλίσετε, να αφοπλίσετε το σύστημα και να κάνετε μερικές ρυθμίσεις. Με βάση τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) μπορείτε να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις στο σύστημα, αλλά δεν μπορείτε να αφοπλίσετε το σύστημα.

Σημείωση 1: Συνιστούμε να αλλάξετε οπωσδήποτε τον κωδικό του χρήστη, ενώ καλό είναι να τροποποιήσετε και τον κωδικό του

προγραμματισμού.

Σημείωση 2:

 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥΥ

 

↓;

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού

 

↓;

Πατήστε τον αριθμό [1] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού

Πατήστε τον αριθμό [1] και τη δίεση [#] για αλλαγή του κωδικού

 

Πατήστε τον αριθμό [2] και τη δίεση [#] για αλλαγή του κωδικούύ

προγραμματισμού ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού ή

Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter new four‐digit administrator password. Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”
χρήστηη

Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού

Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter new four‐digit user password. Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”

 

↓ ↓

Πληκτρολογήστε το νέο 4ψήφιο αριθμό προγραμματισμού και μετά τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, πατήστε το κουμπί
[RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού,
δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Πληκτρολογήστε το νέο 4ψήφιο αριθμό χρήστη και μετά τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω.
Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Έστω ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και επιθυμείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε τον 1111. Θα ενεργήσετε ως εξής:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[1][#]‐[1][#]‐[1][1][1][1][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση
της αλλαγής κωδικού. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].
 

5.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ


Πριν προχωρήσετε στη ρύθμιση αυτή, σας συνιστούμε πρώτα να έρθετε σε επαφή με το Κέντρο Λήψης Σημάτων που επιθυμείτε και να συμβουλευτείτε για τις διάφορες επιλογές.
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [2] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε:
"One ‐ Set number one CMS phone number"
"Two ‐ Set number two CMS phone number"
"Three ‐ Set free arm number"
"Four ‐ Set free disarm number"
"Five ‐ Set number one user code"
"Six ‐ Set number two user code"
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Πατήστε τον αριθμό [1] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον 1ο αριθμό τηλεφώνου του ΚΛΣ

 

Πατήστε τον αριθμό [2] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον

2ο αριθμό

τηλεφώνου του

ΚΛΣ.

 

Πατήστε τον αριθμό [3] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον αριθμό τηλ. για ελεύθερη όπλιση του συστήματος.

 

Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον αριθμό τηλ για

ελεύθερη αφόπλιση

του συστήματος.

 

Πατήστε τον αριθμό [5] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον κωδικό αριθμό του

1ου χρήστη του

συστήματος.

 

Πατήστε τον αριθμό [6] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον κωδικό αριθμό του

2ου χρήστη του

συστήματος.

Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Ακούγεται το μήνυμα "Enter 4‐8digit user's
Ακούγεται το μήνυμα "Enter phone number ‐ Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”
code ‐ Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Πληκτρολογείστε τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.

5.5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι και τέσσερις τηλεφωνικούς αριθμούς ώστε να κληθούν διαδοχικά σε περίπτωση παραβίασης.
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [3] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε:
"One ‐ Set first voice alarm receiving phone number"
"Two ‐ Set second voice alarm receiving phone number"
"Three ‐ Set third voice alarm receiving phone number"
"Four ‐ Set fourth voice alarm receiving phone number"
↓ ↓ ↓ ↓
Πατήστε τον αριθμό [1] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον 1ο αριθμό τηλεφώνου.
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
Πατήστε τον αριθμό [2] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον 2ο αριθμό τηλεφώνου. Μεταβήκατε στο
3ο επίπεδο του μενού
Πατήστε τον αριθμό [3] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον 3ο αριθμό
τηλεφώνου. Μεταβήκατε στο
3ο επίπεδο του μενού
Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον 4ο αριθμό τηλεφώνου. Μεταβήκατε στο
3ο επίπεδο του μενού

↓ ↓ ↓ ↓
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter phone number ‐ Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”

↓ ↓ ↓ ↓ Πληκτρολογείστε τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε τοντηλεφωνικό αριθμό 2107781577 σαν πρώτο τηλεφωνικό αριθμό κλήσης. Θα ενεργήσετε ως εξής:
Πατήστε για 3sec το [*] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[3][#]‐[1][#]‐[2][1][0][7][7][8][1][5][7][7][#]. Θα ακουστεί η φωνητική
επιβεβαίωση της καταχώρησης του τηλεφωνικού αριθμού. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το
κουμπί [RETURN].
 

5.6 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις στο σύστημά σας, όπως αναφέρονται παρακάτω:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευ‐ τερόλεπτα.
Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrat or password”
Πληκτρολογήσ τε τον κωδικό προγραμματι‐

→ σμού (από το εργοστάσιο
είναι 9876) και τη δίεση [#]. Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε
Πληκτρολο‐ γήστε τον αριθμό [4]

→ και τη →
δίεση [#].
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε

5.6.1ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ


Η καταχώρηση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας είναι σημαντική στην αναφορά των γεγονό‐των (π.χ. πότε οπλίστηκε, πότε ενεργοποιήθηκε εξαιτίας παραβίασης κλπ) και γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [1] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού

Ακούγεται το μήνυμα: "Enter year, month, date, hour, minute ‐ Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press

[*] to delete”Πληκτρολογείστε τα δύο τελευταία ψηφία του τρέχοντος έτους, δύο ψηφία για τον τρέχοντα μήνα (π.χ. 01 για τον Ιανουάριο),
δύο ψηφία για την τρέχουσα ημέρα (π.χ. 02 για τη δεύτερη ημέρα του μήνα), δύο ψηφία για την ώρα (είναι ρυθμισμένο σε
24ωρη βάση, π.χ. για τις 8 η ώρα το βράδυ πρέπει να πληκτρολογήστε 20), δύο ψηφία για τα λεπτά και τέλος τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το με‐νού, πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε την ημερομηνία 1 Ιουνίου 2009 και ώρα 20:09:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[4]][#]‐[2][#]‐[0][9][0][6][0][1][2][0][0][9][#]. Θα ακουστεί η φωνητική
επιβεβαίωση της καταχώρησης της ημρομηνίας και ώρας. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το
κουμπί [RETURN].

5.6.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ


Όταν θέλετε να εισέλθετε στο χώρο που προστατεύεται από το σύστημα, χρειάζεται να έχετε κάποιο χρόνο για να αφοπλίσετε το σύστημα. Έτσι πιθανόν να προγραμματίσετε κάποιους ανιχνευτές να ενεργοποιούν το σύστημα με κάποια χρονοκαθυστέρηση (αυτό συνηθίζεται στον ανιχνευτή της κεντρικής εισόδου) Από το εργοστάσιο ο χρόνος αυτός είναι 10 δευτερόλεπτα. Οι επιλογές σας είναι από 0 δευτερόλεπτα (άμεση όπλιση του συστήματος) μέχρι 255 δευτερόλεπτα (δηλ. πάνω από 4 λεπτά). Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σημείο που θα καταχωρήσετε τη χρονοκαθυστέρηση, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τρία ψηφία, πχ αν θέλετε καθυστέρηση 9 δευτερολέπτων πρέπει να πληκτρολογήσετε 009. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που
έχετεΠατήστε τον αριθμό [2] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τη χρονοκαθυστέρηση εισόδου.
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter the delay time ‐ Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Πληκτρολογείστε τα δευτερόλεπτα της καθυστέρησης εισόδου σε μορφή τριών ψηφίων και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε 89
δευτερόλεπτα τη καθυστέρηση εισόδου:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[4][#]‐[2][#]‐[0][8][9][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της
καταχώρησης της χρονοκαθυστέρησης εισόδου. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί
[RETURN].

5.6.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ


Όταν θέλετε να εξέλθετε από το χώρο που προστατεύεται από το σύστημα πιθανόν να επιθυμείτε να υπάρχει κάποια χρονική καθυστέρηση από τότε που θα δώσετε εντολή μέχρι τη στιγμή που θα οπλιστεί το σύστημα, ώστε να έχετε χρόνο να εξέρχεστε χωρίς να δημιουργούνται ψεύτικοι συναγερμοί. Από το εργοστάσιο ο χρόνος αυτός είναι 10 δευτερόλεπτα. Οι επιλογές σας είναι από 0 δευτερόλεπτα (άμεση όπλιση του συστήματος) μέχρι 255 δευτερόλεπτα (δηλ. πάνω από 4 λεπτά). Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σημείο που θα καταχωρήσετε τη χρονοκαθυστέρηση, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τρία ψηφία, πχ αν θέλετε καθυστέρηση 9 δευτερολέπτων πρέπει να πληκτρολογήσετε 009. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [3] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τη χρονοκαθυστέρηση εξόδου ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter the exit delay time ‐ Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*]
to delete”


Πληκτρολογείστε τα δευτερόλεπτα της καθυστέρησης εξόδου σε μορφή τριών ψηφίων και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε 16
δευτερόλεπτα τη καθυστέρηση εξόδου:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[4][#]‐[3][#]‐[0][1][6][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της
καταχώρησης της χρονοκαθυστέρησης εξόδου. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί
[RETURN].

5.6.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΗΧΕΙ Η ΣΕΙΡΗΝΑ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο που θα ηχεί η σειρήνα από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Από το εργοστάσιο ο χρόνος αυτός είναι 5 λεπτά. Οι επιλογές σας είναι από 0 λεπτά (η σειρήνα θα είναι σε κατάσταση σίγασης – θα σας είναι χρήσιμο όταν κάνετε τις δοκιμές) μέχρι 30 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σημείο που θα καταχωρήσετε το χρόνο που θα ηχεί η σειρήνα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε δύο ψηφία, πχ αν θέλετε χρόνο 2 λεπτών πρέπει να πληκτρολογήσετε 02. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε

Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε το χρόνο που θα ηχεί η σειρήνα ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter 0 to 30 minutes siren time ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”Πληκτρολογείστε τα λεπτά του χρόνου που θα ηχεί η σειρήνα σε μορφή δύο ψηφίων και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε 3
λεπτά το χρόνο που θα ηχεί η σειρήνα:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[4][#]‐[[0][3][ #]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της
καταχώρησης του χρόνου που θα ηχήσει η σειρήνα. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί
[RETURN].

5.6.5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


Μπορείτε να καλείτε τον τηλεφωνικό αριθμό που είναι συνδεδεμένο το σύστημα συναγερμού και να το ελέγχετε από μακριά. Όταν καλείτε το σύστημα θα ανατποκρίνεται (θα «σηκώνει» το τηλέφωνο) μετά από κάποιο καθορισμένο αριθμό κουδουνισμάτων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων αυτών. Από το εργοστάσιο ο αριθμός των κουδουνισμάτων μετά από τα οποία το σύστημα θα ανταποκριθεί είναι 7 κουδουνίσματα. Οι επιλογές σας είναι από 0 κουδουνίσματα (το σύστημα του συναγερμού δεν θα αποκρίνεται) μέχρι 99 κουδουνίσματα. Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σημείο που θα καταχωρήσετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε δύο ψηφία, πχ αν θέλετε 9 κουδουνίσματα πρέπει να πληκτρολογήσετε 09. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [5] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων μετά από τα οποία θα ανταποκριθεί το σύστημα του συνααγερμού. Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter ringing times. If set as 0, system won’t take the phone ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Πληκτρολογείστε τον αριθμό των κουδουνισμάτων σε μορφή δύο ψηφίων και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε 8
κουδουνίσματα και μετά θα ανταποκρίνεται το σύστημα:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[4][#]‐[5][#]‐[0][8][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της
καταχώρησης του του αριθμού των κουδουνισμάτων μετά από τα οποία το σύστημα θα ανταποκριθεί. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε
προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].

5.6.6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ


Η κεντρική μονάδα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί αμφίδρομα με τους ανιχνευτές ώστε να ελέγχει την κατάστασή τους, δηλαδή αν βρίσκονται εντός εμβέλειας και κυρίως αν οι μπαταρίες των ανιχνευτών έχουν επαρκή ισχύ ή έχουν χαμηλό επίπεδο ισχύος. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μεταξύ δύο τέτοιων διαδοχικώνελέγχων. Από το εργοστάσιο είναι επιλεγμένο να μην υπάρχει επικοινωνία (είναι καταχωρημένος ο αριθμός 00). Οι επιλογές σας είναι από 00 (η κεντρική μονάδα δεν επικοινωνεί με τους ανιχνευτές) μέχρι 24 ώρες. Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σημείο που θα καταχωρήσετε τον αριθμό των ωρών μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε δύο ψηφία, πχ αν θέλετε 9 ώρες πρέπει να πληκτρολογήσετε 09. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που
έχετεΠατήστε τον αριθμό [6] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον αριθμό των ωρών μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων των ανιχνευτών από την κεντρική μονάδα. Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter 0‐24 hours interval on detector loss inspection, [0] for not inspect ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Πληκτρολογείστε τον αριθμό των ωρών μεταξύ δύο διαδοχικών σημάτων επικοινωνίας ελέγχου των ανιχνευτών σε μορφή δύο ψηφίων και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Σημείωση: Ο κάθε ανιχνευτής θα πρέπει να απαντά σε κάθε σήμα επικοινωνίας ελέγχου που δέχεται. Αυτό απαιτεί κατανάλωση ενέργειας. Συνιστούμε ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών σημάτων επικοινωνίας ελέγχου να μην είναι πολύ μικρός, γιατί η συχνή επικοινωνία θα μειώνει τη μακροζωία της μπαταρίας των ανιχνευτών.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε η κεντρική μονάδα θα ελέγχει με τους ανιχνευτές κάθε 18 ώρες:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[4][#]‐[6][#]‐[1][8][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της
καταχώρησης του χρόνου που θα επικοινωνεί αμφίδρομα με τους ανιχνευτές ώστε να ελέγχει την κατάστασή τους. Αν θέλετε να
επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].

5.6.7ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πριν προχωρήσετε στη ρύθμιση αυτή, σας συνιστούμε πρώτα να έρθετε σε επαφή με το Κέντρο Λήψης Σημάτων που επιθυμείτε να συμβληθείτε και να συμβουλευτείτε για τις διάφορες επιλογές.
Η κεντρική μονάδα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί αμφίδρομα με το Κέντρο Λήψης Σημάτων που πιθανόν να είστε

συμβεβλημένοι. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μεταξύ δύο τέτοιων σημάτων επικοινωνίας ελέγχου. Από το εργοστάσιο είναι επιλεγμένο να μην υπάρχει επικοινωνία (είναι καταχωρημένος ο αριθμός 00). Οι επιλογές σας είναι από 00 (το σύστημα του συναγερμού δεν επικοινωνεί με τους ανιχνευτές) μέχρι 24 ώρες. Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σημείο που θα καταχωρήσετε τον αριθμό των ωρών μεταξύ δύο διαδοχικών σημάτων επικοινωνίας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε δύο ψηφία, πχ αν θέλετε 9 ώρες πρέπει να πληκτρολογήσετε 09. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”
 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε
 

Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε
 

Πατήστε τον αριθμό [7] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον αριθμό των ωρών μεταξύ δύο διαδοχικών σημάτων επικοινωνίας
ελέγχου από το ΚΛΣ. Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter 0‐24 hours interval on communication inspection, 0 for not inspect ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”
 

Πληκτρολογείστε τον αριθμό των ωρών μεταξύ δύο διαδοχικών σημάτων επικοινωνίας ελέγχου των ανιχνευτών σε μορφή δύο ψηφίων και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε ότι το σύστημα θα επικοινωνεί με το ΚΛΣ κάθε 18 ώρες: Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[4][#]‐[7][#]‐
[1][8][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης του χρόνου μεταξύ δύο σημάτων επικοινωνίας ελέγχου με το ΚΛΣ.
Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].

5.6.8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Υπάρχει η δυνατότητα το σύστημα να σας ειδοποιεί ηχητικά (με ένα βραχύ ήχο) όταν το σύστημα οπλίζεται ή αφοπλίζεται. Από το εργοστάσιο είναι επιλεγμένο να μην υπάρχει ηχητική ειδοποίηση (είναι καταχωρημένος ο αριθμός 1). Οι επιλογές σας είναι ή 1 (να μην υπάρχει ηχητική ειδοποίηση) ή 2 (να υπάρχει ηχητική ειδοποίηση). Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”
 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε 

Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε
 

Πατήστε τον αριθμό [8] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε την επιλογή σας ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού Ακούγεται το μήνυμα: "Choose arm/disarm indication voice. One, no voice, two, short sound ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”
 

Πληκτρολογείστε τον τον αριθμό [1] (καθόλου ειδοποίηση) ή [2] (να υπάρχει ηχητική ειδοποίηση) και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε να υπάρχει ηχητική ειδοποίηση για την όπλιση/αφόπλιση:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[4][#]‐[8][#]‐[2][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της
καταχώρησης για ηχητική ειδοποίηση για την όπλιση/αφόπλιση του συστήματος. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα
του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].

5.6.9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΤΟ ΚΛΣ


Υπάρχει η δυνατότητα το σύστημα σας να επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων που πιθανόν να έίστε συμβεβλημένοι και να στέλνει αναφορές για την όπλιση και αφόπλιση του συστήματος. Από το εργοστάσιο είναι επιλεγμένο να μην υπάρχει επικοινωνία (είναι καταχωρημένος ο αριθμός 1). Οι επιλογές σας είναι ή 1 (να μην υπάρχει επικοινωνία) ή 2 (να υπάρχει επικοινωνία). Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”
 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε
 

Πατήστε τον αριθμό [4] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε
 

Πατήστε τον αριθμό [9] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε την επιλογή σας ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού Ακούγεται το μήνυμα: "Please choose arm/disarm report. One, no report, two, report ‐ Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”
 

Πληκτρολογείστε τον τον αριθμό 1 (καθόλου επικοινωνία) ή 2 (να υπάρχει επικοινωνία) και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Πριν προχωρήσετε στη ρύθμιση αυτή, σας συνιστούμε πρώτα να έρθετε σε επαφή με το Κέντρο Λήψης Σημάτων που επιθυμείτε να συμβληθείτε και να συμβουλευτείτε για τις διάφορες επιλογές.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε να υπάρχει επικοινωνία με το ΚΛΣ για την όπλιση/αφόπλιση:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[4][#]‐[9][#]‐[2][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της
καταχώρησης της αποστολής αναφορών για την όπλιση και αφόπλιση του συστήματος στο ΚΛΣ. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε
προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].

5.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Μπορείτε να προγραμματίσετε ή να διαγράψετε ασύρματους ανιχνευτές καθώς και άλλες ασύρματες συσκευές στο σύστημά σας,
όπως αναφέρονται παρακάτω:
 


Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3
δευτερόλεπτα.
Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”
Πληκτρολογή‐στε τον κωδικό προγραμματι‐σμού (από το
εργοστάσιο είναι 9876)

→ και τη δίεση [#]. →
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε
Πληκτρολογήστε τον αριθμό [5] και τη
δίεση [#].

Ακούγεται το μήνυμα με τις →
επιλογές που έχετε

5.7.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Τα τηλεχειριστήρια που υπάρχουν μέσα στο κιτ είναι ήδη προγραμματισμένα (είναι καταχωρημένα με τους σειριακούς αριθμούς 1 και
2). Αν θέλετε να προγραμματίσετε επιπλέον τηλεχειριστήρια (το σύστημα μπορεί να δεχτεί μέχρι 8 τηλεχειριστήρια) ή να διαγράψετε κάποιο ενεργείστε όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Να έχετε υπόψη σας ότι τα τηλεχειριστήρια που θα προγραμματίσετε στο σύστημα θα πρέπει να έχουν κάποιο αριθμό σειριακής θέσης (από 1 έως 8), τον οποίο θα πρέπει να τον καταχωρήσετε σε κάθε προγραμματισμό ή σε κάθε διαγραφή. Αν καταχωρήσετε κάποιο νέο τηλεχειριστήριο σε αριθμό σειριακής θέσης που είναι ήδη καταχωρημένο κάποιο άλλο τηλεχειριστήριο, τότε το παλαιό θα διαγραφεί αυτόματα και αν προσπαθήσετε να καταχωρήσετε κάποιο τηλεχειριστήριο που είναι ήδη καταχωρημένο, τότε η προσπάθεια θα είναι ανεπιτυχής.
1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Μπορείτε να καταχωρήσετε κάποιο νέο τηλεχειριστήριο με αυτόματο τρόπο, απλώς πατώντας ένα οποιοδήποτε κουμπί. Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [5] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [1] και τη δίεση [#] για να προγραμματίσετε αυτόματα κάποιο τηλεχειριστήριο ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter serial number of No 1 to 8 remote ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Πληκτρολογείστε τον αριθμό της σειριακής θέσης του τηλεχειριστηρίου (από 1 έως 8) και τη δίεση [#].
Ακούγεται το μήνυμα: "Trigger the remote‐ Press back key to exit setting. ‐ Press confirm key to save. Press [*] to delete”


Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πατήσετε ένα οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Enroll successfully” και αυτόματα θα μεταβεί στον επόμενο αριθμό σειριακής θέσης και θα είναι έτοιμο για καταχώρηση νέου τηλεχειριστηρίου. Αν η καταχώρηση είναι ανεπιτυχής το σύστημα θα παραμείνει στον αριθμό σειριακής θέσης που καταχωρήσατε και δεν θα μεταβαίνει στον επόμενο. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε αυτόματα ένα νέο τηλεχειριστήριο στη σειριακή θέση 3:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[5][#]‐[1][#]‐[3][#]. Σε αυτό το σημείο, πατήστε ένα οποιοδήποτε
κουμπί του τηλεχειριστηρίου. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης του νέου τηλεχειριστηρίου και το σύστημα θα
μεταβεί αυτόματα στον αριθμό της επόμενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η καταχώρηση δεν έχει επιτύχει. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].
2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΩΔΙΚΟΥ

Στο πίσω μέρος κάθε τηλεχειριστήριου υπάρχει κάποιος κωδικός αριθμός, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να το καταχωρήσετε στο σύστημα. Η διαδικασία γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετεΠατήστε τον αριθμό [5] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [3] και τη δίεση [#] για να προγραμματίσετε κάποιο τηλεχειριστήριο μέσω του κωδικού του.
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter serial number of No 1 to 8 remote ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Πληκτρολογείστε τον αριθμό της σειριακής θέσης του τηλεχειριστηρίου (από 1 έως 8) και τη δίεση [#].
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter address code of remote»


Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον εννιαψήφιο κωδικό που υπάρχει στο πίσω μέρος του τηλε‐χειριστηρίου. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί στον επόμενο σειριακό αριθμό και θα είναι έτοιμο για καταχώρηση νέου τηλεχειριστηρίου. Αν η καταχώρηση είναι ανεπιτυχής το σύστημα θα πα‐ραμείνει στον αριθμό σειριακής θέσης που καταχωρήσατε και δεν θα μεταβαίνει στον επόμενο. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε στη σειριακή θέση 3 ένα νέο τηλεχειριστήριο που στο πίσω μέρος του υπάρχει ο εννιαψήφιος κωδικός «243222432»:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[5][#]‐[3][#][3][#]‐[2][4][3][2][2][2][4][3][2][#]. Θα ακουστεί η
φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης του νέου τηλεχειριστηρίου και το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στον αριθμό της επόμενης
σειριακής θέσης, ειδάλλως η καταχώρηση δεν έχει επιτύχει. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].
3) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Μπορείτε να διαγράψετε ένα τηλεχειριστήριο από αυτά που είναι ήδη προγραμματισμένα (θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο τον αριθμό της σειριακής του θέσης), είτε όλα τα τηλεχειριστήρια που είναι ήδη προγραμματισμένα στο σύστημα συναγερμού (θα πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο τον αριθμό 0). Η διαδικασία γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [5] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [5] και τη δίεση [#] για να διαγράψετε κάποιο τηλεχειριστήριο ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter number 1 to 8 serial number of remote to delete separately. Enter 0 to delete all – Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό 1 ή 2 ή...ή 8 της σειριακής θέσης του τηλεχειριστηρίου και τη δίεση [#] αν θέλετε να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο, είτε τον αριθμό 0 και τη δίεση [#] αν θέλετε να διαγράψετε όλα τ τηλεχειριστήρια. Θα ακουστεί το μήνυμα “‐ Press back key to exit setting. Press confirm key to save”. Αν πατήσετε τη δίεση [#] για επιβεβαίωση, θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί στον επόμενο σειριακό αριθμό και θα είναι έτοιμο για διαγραφή νέου τηλεχειριστηρίου. Αν η καταχώρηση είναι ανεπιτυχής το σύστημα θα παραμείνει στον αριθμό σειριακής θέσης που καταχωρήσατε και δεν θα μεταβαίνει στον επόμενο. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν
κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να διαγράψετε το τηλεχειριστήριο που είναι καταχωρημένο στη σειριακή θέση 3:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[5][#]‐[5][#]‐[3][#]‐[#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της
διαγραφής του τηλεχειριστηρίου και το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στον αριθμό της επόμενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η
διαγραφή δεν έχει επιτύχει. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].

5.7.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Οι ανιχνευτές που υπάρχουν μέσα στο κιτ είναι ήδη προγραμματισμένοι (είναι καταχωρημένοι με τους αριθμούς σειριακής θέσης 1 και 2). Αν θέλετε να προγραμματίσετε επιπλέον ασύρματους ανιχνευτές (το σύστημα μπορεί να δεχτεί μέχρι 32 ασύρματους ανιχνευτές) ή να διαγράψετε κάποιον ενεργείστε όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Να έχετε υπόψη σας ότι οι ανιχνευτές (ραντάρ, μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές καπνού κλπ) που θα προγραμματίσετε στο σύστημα θα πρέπει να έχουν κάποιο αριθμό σειριακής θέσης (από 1 έως 32), τον οποίο θα πρέπει να τον καταχωρήσετε σε κάθε προγραμματισμό ή σε κάθε διαγραφή. Αν καταχωρήσετε
κάποιον νέο ανιχνευτή σε αριθμό σειριακής θέσης που είναι ήδη καταχωρημένος κάποιος άλλος ανιχνευτής, τότε ο παλαιός θα διαγραφεί αυτόματα και αν προσπαθήσετε να καταχωρήσετε κάποιον ανιχνευτή που είναι ήδη καταχωρημένος, τότε η προσπάθεια θα είναι ανεπιτυχής.
1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Μπορείτε να καταχωρήσετε κάποιο νέο ανιχνευτή με αυτόματο τρόπο, απλώς ενεργοποιώντας τον πατώντας το ελατήριο προστασίας του που βρίσκεται στο εσωτερικό του (θα πρέπει πρώτα να του έχετε βάλει τις μπαταρίες του). Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [5] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [2] και τη δίεση [#] για να προγραμματίσετε αυτόματα κάποιο τηλεχειριστήριο.Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού ‐
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter 1 to 32 serial number of detector ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Πληκτρολογείστε τον αριθμό της σειριακής θέσης του ανιχνευτή (από 01 έως 32) και τη δίεση [#].
Ακούγεται το μήνυμα: "Trigger the detector‐ Press back key to exit setting. ‐ Press confirm key to save. Press [*] to delete”


Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πατήσετε το ελατήριο προστασίας του ανιχνευτή για 3sec που βρίσκεται στο εσωτερικό του. Αν ο προγραμματι‐σμός είναι επιτυχής, θα ακουστεί το μήνυμα: “Enroll successfully” και αυτόματα θα μεταβεί στον επόμενο αριθμό σειριακής θέσης και θα είναι έτοιμο για καταχώρηση νέου ανιχνευτή. Αν η καταχώρηση είναι ανεπιτυχής το σύστημα θα παραμείνει στον αριθμό σειριακής θέσης που κατα‐χωρήσατε και δεν θα μεταβαίνει στον επόμενο. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε αυτόματα ένα νέο ανιχνευτή στη σειριακή θέση 3:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[5][#]‐[2][#]‐[0][3][#]. Σε αυτό το σημείο θα πρέεπει να πατήστε για
3sec το ελατήριο που υπάρχει στο εσωτερικό του ανιχνευτή (το προστατεύει από απόπειρες βανδαλισμού) και θα ακουστεί η
φωνητική επιβεβααίωση της καταχώρησης του ανιχνευτή και το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στον αριθμό της επόμενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η καταχώρηση δεν έχει επιτύχει. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].
2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΩΔΙΚΟΥ

Στο εσωτερικό μέρος κάθε ανιχνευτή υπάρχει κάποιος κωδικός αριθμός, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να τον καταχωρήσετε στο σύστημα. Η διαδικασία γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [5] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [4] και τη [#] για να προγραμματίσετε κάποιον ανιχνευτή μέσω του κωδικού του ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα: " Enter 1 to 32 serial number of detector ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Πληκτρολογείστε τον αριθμό της σειριακής θέσης του τηλεχειριστηρίου (από 01 έως 32) με τη μορφή διψήφιου αριθμού ακόμα κι αν είναι μονοψήφιος (πχ 03 και όχι 3) και τη δίεση [#].
Ακούγεται το μήνυμα: "Enter address code of detector ‐ Press back key to exit setting. Press confirm key to save”


Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τετραψήφιο κωδικό που υπάρχει στο εσωτερικό μέρος του ανιχνευτή. Θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί στον επόμενο σειριακό αριθμό και θα είναι έτοιμο για καταχώρηση νέου ανιχνευτή. Αν η καταχώρηση είναι ανεπιτυχής το σύστημα θα παραμείνει στον αριθμό σειριακής θέσης που καταχωρήσατε και δεν θα μεταβαίνει στον επόμενο. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος
μπήκατε σε αυτό το μενού, πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε στη σειριακή θέση 3 ένα νέο ανιχνευτή που στο εσωτερικό μέρος του υπάρχει ο κωδικός «1452»:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[5][#]‐[4][#]‐[0][3][#]‐[1][4][5][2][#]. Θα ακουστεί η φωνητική
επιβεβαίωση της καταχώρησης του νέου ανιχνευτή και το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στον αριθμό της επόμενης σειριακής θέσης,
ειδάλλως η καταχώρηση δεν έχει επιτύχει. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί
[RETURN].
3) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
Μπορείτε να διαγράψετε έναν ανιχνευτή από αυτούς που είναι ήδη προγραμματισμένοι (θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο τον αριθμό της σειριακής του θέσης), είτε όλους τους ανιχνευτές που είναι ήδη προγραμματισμένοι στο σύστημα συναγερμού (θα πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο τον αριθμό 00). Η διαδικασία γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [5] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [6] και τη δίεση [#] για να διαγράψετε κάποιον ανιχνευτή ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού Ακούγεται το μήνυμα: "Enter number 01 to 32 serial number of detector to delete separately. Enter 00 to delete all – Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό 1 ή 2 ή...ή 32 της σειριακής θέσης του ανιχνευτή και δίεση [#] αν θέλετε να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο ανιχνευτή, είτε τον αριθμό 0 και δίεση [#] αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους ανιχνευτές. Θα ακουστεί το μήνυμα “Press back key to exit setting. Press confirm key to save”. Αν πατήσετε τη δίεση [#] για επιβεβαίωση, θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί στον επόμενο σειριακό αριθμό και θα είναι έτοιμο για διαγραφή νέου ανιχνευτή. Αν η καταχώρηση είναι ανεπιτυχής το σύστημα θα παραμείνει στον αριθμό σειριακής θέσης που καταχωρήσατε και δεν θα μεταβαίνει στον επόμενο. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να διαγράψετε τον ανιχνευτήπου είναι καταχωρημένο στη σειριακή θέση 3:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[5][#]‐[6][#]‐[3][#]‐[#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της
διαγραφής του ανιχνευτή και το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στον αριθμό της επόμενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η διαγραφή δεν
έχει επιτύχει. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].

5.7.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ


Η κεντρική μονάδα του συστήματος περιλαμβάνει μία ενσωματωμένη σειρήνα. Μπορείτε να καταχωρήσετε κάποια ασύρματη εξωτερική ή εσωτερική σειρήνα, απλώς ενεργοποιώντας την πατώντας το κουμπί “SAVE” ή “REC” που βρίσκεται στο εσωτερικό της (θα πρέπει πρώτα να της δώσετε τροφοδοσία είτε συνδέοντάς την στο δίκτυο, είτε συνδέοντας την ενσωματωμένη μπαταρία της). Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [5] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [7]. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί “SAVE” ή “REC” που βρίσκεται στο εσωτερικό της σειρήνας και να το κρατήσετε πατημένο μέχρι το τέλος του προγραμματισμού. Μετά πατήστε τη δίεση [#] για να προγραμματίσετε τη σειρήνα.
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
θα ακουστεί το μήνυμα: “Enrolling, please wait” (θα πρέπει να έχετε συνεχώς πατημένο το κουμπί “SAVE” ή “REC” που βρίσκεται στο εσωτερικό της σειρήνας)
Αν ο προγραμματισμός είναι επιτυχής, η σειρήνα θα ηχήσει, θα ακουστεί το μήνυμα: “Enroll successfully” και το σύστημα
αυτόματα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω στο μενού. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε μία εξωτερική σειρήνα:
Τροφοδοτήστε τη σειρήνα με ρεύμα (είτε από το δίκτυο, είτε συνδέοντας την μπαταρία της. Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά
πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[5][#]‐[7] Σε αυτό το σημείο πατήστε το κουμπί “SAVE” ή “REC” που βρίσκεται στο εσωτερικό της
σειρήνας και κρατήστε το πατημένο μέχρι το τέλος του προγραμματισμού. Πληκτρολογήστε [#]. Αν είναι επιτυχής η καταχώρηση η σειρήνα θα ηχήσει και θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της επιτυχούς καταχώρησης. Το σύστημα θα μεταβεί ένα επίπεδο πίσω στο μενού. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].

5.8ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

Μπορείτε να προγραμματίσετε την κάθε μία ζώνη του συστήματος να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επιπλέον μπορείτε να προγραμματίσετε τον τρόπο που θα ηχεί η σειρήνα ανάλογα με τη ζώνη που θα ενεργοποιείται.

5.8.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

Μπορείτε να προγραμματίσετε όποιες από τις 40 ζώνες (32 ασύρματες και 8 ενσύρματες) του συστήματος χρησιμοποιείτε ώστε να έχουν ένα από τα εννέα παρακάτω χαρακτηριστικά:
(0) Ανενεργή Ζώνη: Είναι ζώνη την οποία για κάποιο λόγο θέλετε για κάποιο χρονικό διάστημα να την παρακάμψετε. Όταν παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη, το σύστημα δεν θα ενεργοποιείται ακόμα κι αν είναι οπλισμένο.
(1) Ζώνη με Χρονοκαθυστέρηση: Είναι ζώνη που συνήθως χρησιμοποιείται στην κεντρική είσοδο του χώρου που προστατεύεται. Όταν
παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστημα είναι οπλισμένο είτε σε τύπο “AWAY” είτε σε τύπο “HOME”, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί με καθυστέρηση κάποιου χρονικού διαστήματος το οποίο έχει οριστεί στην παράγραφο 5.6.2 ώστε ο χρήστης του συστήματος να έχει τη δυνατότητα να αφοπλίσει το σύστημα όταν εισέρχεται στο χώρο.
(2) Περιμετρική Ζώνη: Είναι ζώνη που χρησιμοποιείται για ανιχνευτές που είναι τοποθετημένοι στην περίμετρο του χώρου που προστατεύεται, δηλαδή σε κάθε σημείο που είναι πιθανή η διάρρηξη από το εξωτερικό περιβάλλον (μπαλκονόπορτες, άλλες πόρτες πέραν της κεντρικής εισόδου, παράθυρα, κλπ). Όταν παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστημα είναι
οπλισμένο είτε σε τύπο “AWAY” είτε σε τύπο “HOME”, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη με τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει κλήση στο τηλέφωνο, η σειρήνα θα ηχήσει κλπ).
(3) Εσωτερική Ζώνη: Είναι ζώνη που χρησιμοποιείται συνήθως στο εσωτερικό του χώρου που προστατεύεται ώστε να αποτελέσει μία
δεύτερη ασφαλιστική δικλείδα προστασίας. ). Όταν παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστημα είναι οπλισμένο σε τύπο “AWAY”, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη με τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει κλήση στο τηλέφωνο, η σειρήνα θα ηχήσει κλπ). Αν όμως το σύστημα είναι οπλισμένο σε τύπο “HOME”, ο
συναγερμός δεν θα ενεργοποιηθεί. Ο τύπος όπλισης “HOME” συνηθίζεται να χρησιμοποιείται όταν οι ιδιοκτήτες βρίσκονται εντός του χώρου που προστατεύεται.
(4) Ζώνη Έκτακτης Ανάγκης: Είναι ζώνη που χρησιμοποιείται από κάθε ασύρματο συστήμα ειδοποίησης (όπως μπουτόν πανικού) για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή από ανθρώπους με κινητικά προβλήματα (π.χ. ηλικιωμένους). Όταν ενεργοποιείται μία τέτοιου είδους ζώνη, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα είτε είναι οπλισμένος, είτε όχι και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη με τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει κλήση στο τηλέφωνο, η σειρήνα θα ηχήσει κλπ).
(5) Ζώνη Πυρκαγιάς: Είναι ζώνη που συνδέεται με ανιχνευτή καπνού. Σε περίπτωση που ο ανιχνευτής καπνού ανιχνεύσει καπνό, τότε
ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα είτε είναι οπλισμένος, είτε όχι και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη με τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει κλήση στο τηλέφωνο, η σειρήνα θα ηχήσει κλπ).
(6) Ζώνη Διαρροής Αερίου: Είναι ζώνη που συνδέεται με ανιχνευτή διαρροής αερίου. Σε περίπτωση που ο ανιχνευτής διαρροής αερίου ανιχνεύσει κάποιο εύφλεκτο αέριο (όπως π.χ. φυσικό αέριο), τότε ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα είτε είναι οπλισμένος, είτε όχι και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη με τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει κλήση στο τηλέφωνο, η σειρήνα θα ηχήσει κλπ).
(7) Ζώνη Πρόσβασης: Είναι ζώνη που συνδέεται με κάποιο σύστημα πρόσβασης (access control system). Έχει εφαρμογή αποκλειστικά στις ενσύρματες ζώνες του συστήματος. Όταν παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστημα είναι οπλισμένο είτε σε τύπο “AWAY” είτε σε τύπο “HOME”, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη με τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει κλήση στο τηλέφωνο, η σειρήνα θα ηχήσει κλπ).
(8) Ζώνη Κουδουνιού: Είναι ζώνη που λειτουργεί σαν κουδούνι. Χρησιμοποιείται κυρίως στο εσωτερικό των εισόδων των
καταστημάτων καθώς και στο εξωτερικό μέρος των σπιτιών. Έχει εφαρμογή τόσο στις ενσύρματες όσο και στις ασύρματες ζώνες του συστήματος. Όταν ενεργοποιείται μία τέτοιου είδους ζώνη, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα είτε είναι οπλισμένος, είτε όχι και θα ενεργοποιήσει τη σειρήνα (που συνηθίζεται να είναι προγραμματισμένη σε ήχο κουδουνιού), αλλά δεν θα εκτελέσει κλήση στο τηλέφωνο.
Ο προγραμματισμός κάθε ζώνης να έχει συγκεκριμένη ιδιότητα γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [6] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [1] και τη δίεση [#] για να προγραμματίσετε την ιδιότητα της ζώνης που επιθυμείτε ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
θα ακουστεί το μήνυμα: “Enter 01 to 40 zone number to modify ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Πληκτρολογείστε τον αριθμό της ζώνης της οποίας θέλετε να προγραμματίστε τα χαρακτηριστικά της σε μορφή διψήφιου αριθμού (π.χ.
για τη ζώνη 3, πληκτρολογήστε 03) και δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 4ο επίπεδο του μενού
θα ακουστεί το μήνυμα: “Choose zone type. 0: disable the zone, 1: delay zone, 2: perimeter alarm zone, 3: burglar alarm zone,
4: emergency alarm zone, 5: fire alarm zone, 6: gas leak zone, 7: key zone, 8:door bell zone – Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό με το χαρακτηριστικό της ζώνης που επιθυμείτε:
[0] για Ανενεργή Ζώνη [1] για Ζώνη με Χρονοκαθυστέρηση [2] για Περιμετρική Ζώνη [3] για Εσωτερική Ζώνη [4] για Ζώνη Έκτακτης
Ανάγκης
[5] για Ζώνη Πυρκαγιάς [6] για Ζώνη Διαρροής Αερίου [7] για Ζώνη Πρόσβασης (μόνο για τις ζώνες 33‐40) [8] για Ζώνη Κουδουνιού Αν πατήσετε τη [#] για επιβεβαίωση, θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί στον επόμενο σειριακό αριθμό και θα είναι έτοιμο για τον προγραμματισμό της ιδιότητας της ζώνης. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο
φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε τη ζώνη 3 ως περιμετρική:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[6][#]‐[1][#]‐[0][3][#]‐[2][#].Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση
της καταχώρησης και το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στον αριθμό ζώνης της επόμενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η καταχώρηση
δεν έχει επιτύχει.
Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].

5.8.2ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ

Μπορείτε να προγραμματίσετε όποιες από τις 40 ζώνες (32 ασύρματες και 8 ενσύρματες) του συστήματος χρησιμοποιείτε, καθώς και τα μπουτόν πανικού που έχετε στη διάαθεσή σας ώστε να δώσουν εντολή στη σειρήνα για να ηχήσει με δύο διαφορετικούς τρόπους ή αυτή να σιγήσει:
(1) Ήχος Σειρήνας Συναγερμού: Οποιαδήποτε ζώνη παραβιάζεται και αντιστοιχίζεται στον τύπο αυτού του ήχου, θα ηχήσει ο κλασσικός συνεχής ήχος σειρήνας.
(2) Διακοπτόμενος Ήχος Σειρήνας: Οποιαδήποτε ζώνη παραβιάζεται και αντιστοιχίζεται στον τύπο αυτού του ήχου, θα ηχήσει διακοπτόμενος ήχος σειρήνας.
(3) Σίγαση Σειρήνας: Οποιαδήποτε ζώνη παραβιάζεται και αντιστοιχίζεται στον τύπο αυτού του ήχου, η σειρήνα δεν θα ηχήσει
(το σύστημα θα εκτελέσει τις τηλεφωνικές κλήσεις).
Σημείωση 1: Από το εργοστάσιο όλες οι ζώνες είναι προγραμματισμένες στον τύπο (1) σειρήνας συναγερμού, εκτός από την ζώνη 00
του τηλεχειριστηρίου και τις ζώνες 07 και 08 που είναι προγραμματισμένα στον τύπο (3) σίγασης σειρήνας.
Σημείωση 2: Για να προγραμματίσετε τα μπουτόν πανικού στην αντίστοιχη θέση της ζώνης θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ‘00’.
Ο προγραμματισμός κάθε ζώνης σε συγκεκριμένο τύπο ήχου σειρήνας, γίνεται ως εξής:
Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε

Πατήστε τον αριθμό [6] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [2] και τη δίεση [#] για να προγραμματίσετε τον τύπο του ήχου της σειρήνας στη ζώνη που επιθυμείτε.
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
θα ακουστεί το μήνυμα: “Enter 01 to 40 zone number to modify, 00 for emergency button ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Πληκτρολογείστε τον αριθμό της ζώνης της οποίας θέλετε να προγραμματίστε τα χαρακτηριστικά της σε μορφή διψήφιου αριθμού (π.χ. για τη ζώνη 3, πληκτρολογήστε [0][3]) ή [0][0] για τα μπουτόν πανικού και δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 4ο επίπεδο του μενού
θα ακουστεί το μήνυμα: “Choose zone type siren: 1, pedal point, 2, pulse tone, 3, mute ‐ Press back key [RETURN] to exit setting.
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό με το χαρακτηριστικό της ζώνης που επιθυμείτε: [1] για Ήχο Συναγερμού [2] για Διακοπτόμενο Ήχο [3] για Σίγαση Σειρήνας
Αν πατήσετε τη δίεση [#] για επιβεβαίωση, θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved” και αυτόματα θα μεταβεί στον επόμενο σειριακό αριθμό ζώνης για τον επόμενο προγραμματισμό του τύπου του ήχου της σειρήνας. Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε όταν ενεργοποιείται η ζώνη 4 η σειρήνα να ηχεί διακοπτόμενα :
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[6][#]‐[2][#]‐[0][4][#]‐[2][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση
της καταχώρησης και το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στον αριθμό ζώνης της επόμενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η καταχώρηση
δεν έχει επιτύχει.
Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].

5.8.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Μπορείτε να συνδέσετε τους ενσύρματους ανιχνευτές είτε σαν κανονικά κλειστές επαφές NC (οι οποίες όταν γίνουν ανοικτές θα ενεργοποιηθούν και θα στείλουν σήμα στην κεντρική μονάδα), είτε σαν κανονικάα ανοικτές επαφές NΟ (οι οποίες όταν γίνουν κλειστές θα ενεργοποιηθούν και θα στείλουν σήμα στην κεντρική μονάδα). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα οι αντιστάτες 10ΚΩ που υπάρχουν μέσα στη συσκευασία, όπως δείχνουν τα παρακάτω σχήματα:

Κανονικά Ανοικτή

Μη ενεργοποιημένη

(δεν στέλνει σήμα στην κεντρική μονάδα)

Κανονικά Ανοικτή

Ενεργοποιημένη

(στέλνει σήμα στην κεντρική μονάδα)

Κανονικά Κλειστή Μη ενεργοποιημένη (δεν στέλνει σήμα στην

κεντρική μονάδα)

Κανονικά Κλειστή

Ενεργοποιημένη (στέλνει σήμα στην κεντρική μονάδα)

Μπορείτε να προγραμματίσετε τις ενσύρματες ζώνες όπως και τις ασύρματες (παράγραφος 5.8.1) απλά ενεργοποιώντας τις κατά τη διάρκεια της καταχώρησής τους.

5.9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Μπορείτε να προγραμματίσετε το συναγερμό να οπλίζεται και να αφοπλίζεται αυτόματα μέχρι και τέσσερις φορές την ίδια ημέρα καταχωρώντας την ώρα που θέλετε να οπλίσει και την ώρα που θέλετε να αφοπλιστεί. Η διαδικασία γίνεται ως εξής:


Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε


Πατήστε τον αριθμό [7] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε

Πατήστε τον αριθμό [1]

για να καταχωρήσετε το

1ο χρονοπρογραμματισμό

Πατήστε τον αριθμό [2]

για να καταχωρήσετε το

2ο χρονοπρογραμματισμό

Πατήστε τον αριθμό [3]

για να καταχωρήσετε το

3ο χρονοπρογραμματισμό

Πατήστε τον αριθμό [4]

για να καταχωρήσετε το

4ο χρονοπρογραμματισμό

Ακούγεται το μήνυμα: “One, set No 1 timing arm – disarm time

Ακούγεται το μήνυμα: “Two, set No 2 timing arm – disarm time

Ακούγεται το μήνυμα: “Three, set No 3 timing arm – disarm time

Ακούγεται το μήνυμα: “Four, set No 4 timing arm – disarm timeΠατήστε τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού
θα ακουστεί το μήνυμα: “Enter timing arm‐time. It is invalid to set both hour and minute zero ‐ Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Πληκτρολογείστε τον την ώρα που επιθυμείτε για την όλπιση του συστήματος υπό τη μορφή ΩΩ:ΛΛ (δηλαδή την ώρα σε μορφή διψήφιου αριθμού και τα λεπτά σε μορφή διψήφιου αριθμού) Πατήστε τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 4ο επίπεδο του μενού
θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved. Enter timing disarm‐time. It is invalid to set both hour and minute zero ‐ Press back key
[RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”


Πληκτρολογείστε τον την ώρα που επιθυμείτε για την αφόλπιση του συστήματος υπό τη μορφή ΩΩ:ΛΛ (δηλαδή την ώρα σε μορφή διψήφιου αριθμού και τα λεπτά σε μορφή διψήφιου αριθμού) Πατήστε τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 5ο επίπεδο του μενού
θα ακουστεί το μήνυμα: “Setting is saved”” και αυτόματα θα μεταβεί στην επόμενη θέση για καταχώρηση χρονοπρογραμματισμού (δηλαδή στο επίπεδο 2). Για να βγείτε από το μενού μετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος μπήκατε σε αυτό το μενού, απλά πατήστε το κουμπί [RETURN] μία φορά για να μεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο μενού, δύο φορές για να μεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραμματισμού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να προγραμματίσετε το σύστημα να οπλπίζεται αυτόματα στις 06:50πμ και να αφοπλίζεται στις 20:35μμ:
Πατήστε για 3sec το [∗] και μετά πληκτρολογούμε: [9][8][7][6][#]‐[7][#]‐[1][#]‐[0][6][5][0][#]‐[2][0][3][5][#]. Θα ακουστεί η φωνητική
επιβεβαίωση της καταχώρησης και το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη θέση καταχώρησης του επόμενου χρονοπρογραμματισμού.
Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενα επίπεδα του μενού πατήστε το κουμπί [RETURN].

5.10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να προγραμματίσετε για έλεγχο του συστήματος , να διαγράψετε τα γεγονότα που υπάρχουν καταχωρημένα στη μνήμη του συστήματος, να επανέλθετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα και να το ακούσετε ενεργώντας ως εξής


Πατήστε το πλήκτρο [*] για 3 δευτερόλεπτα ‐ Ακούγεται το μήνυμα: “Please enter administrator password”


Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του μενού
Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε

↓Πατήστε τον αριθμό [8] και τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του μενού ‐ Ακούγεται το μήνυμα με τις επιλογές που έχετε

Πατήστε τον αριθμό

[1]

για να θέσετε το σύστημα σε κατάσταση ελέγχου

Πατήστε τον αριθμό

[2]

για να θέσετε το σύστημα σε κατάσταση ελέγχου επικοινωνίας με το ΚΛΣ

Πατήστε τον αριθμό

[4]

για να διαγράψετε όλα τα γεγονότα που έχουν καταχωρημένα στη μνήμη του συστήματος

Πατήστε τον αριθμό

[5]

για να επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε τον αριθμό

[6]

για να ηχογραφήσετε δικό σας μήνυμα για την περίπτωση συναγερμού

Πατήστε τον αριθμό

[7]

για να ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα

Ακούγεται το μήνυμα:

“One, zone walking testing”

Ακούγεται το μήνυμα: “Two,

communication testing”

Ακούγεται το μήνυμα:

“Four, delete event recording”

Ακούγεται το μήνυμα:

“Five, back to factory default”

Ακούγεται το μήνυμα: “Six, record

alarm address”

Ακούγεται το μήνυμα: “Seven, play alarm address”Πατήστε τη δίεση [#] ‐ Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του μενού

θα ακουστεί το μήνυμα: “Enter walking testing mode

‐ Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”

θα ακουστεί το μήνυμα: “Communication testing failure”

θα ακουστεί το μήνυμα: “Delete all event records ‐ Press back key [RETURN] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”

θα ακουστεί το μήνυμα: “Back to factory default ‐ Press back key [RETURN] to exit

setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete”

θα ακουστεί το μήνυμα: “Panel enter record mode at once and the time is 15 seconds, then will

play the record speech”

θα ακουστεί το μήνυμα: “Play the alarm address”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Αριθμός προγραμματιζόμενων συσκεών: 8 ενσύρματοι ανιχνευτές, 32 ασύρματοι, 8 τηλεχειριστήρια

- Τύποι ζωνών: Περιμετρική, Εσωτερική, Χρονοκαθυστέρησης, Διαρροής αερίου, Πυρκαγιάς, Έκτακτης Ανάγκης

- Συχνότητα Λειτουργίας: 433MHz ± 0,5 MHz

- Εμβέλεια Λήψης Σημάτων: 100m (χωρίς εμπόδια)

- Τροφοδοσία Ρεύματος: 12V / 500mA

- Ενσωματωμένη Μπαταρία Ανάγκης: 7,2V / 500mAh

- Ρεύμα σε κατάσταση αναμονής: 40mA / 12V (εξαιρείται τροφοδοσία ενσύρματων ανιχνευτών)

- Ρεύμα σε κατάσταση συναγερμού: <250mA / 12V (εξαιρείται τροφοδοσία ενσύρματων ανιχνευτών ή ενσύρματων σειρήνων)

- Ρεύμα για ενσύρματες συσκευές: <100mA / 12V

- Χρόνος για ηχογράφηση: 10 δευτερόλεπτα

- Χρόνος καθυστέρησης μεταφοράς σήματος ενσύρματων ανιχνευτών: 100ms περίπου

- Μέθοδος τηλεφωνικής επικοινωνίας: DTMF

- Απόκλιση συχνότητας DTMF: <1,5%

- Πρωτόκολο Επικοινωνίας με ΚΛΣ: Ademco Contact ID

- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0°C έως 45°C

- Θερμοκρασία για Αποθήκευση: ‐20°C έως 60°C

- Μέγιστη Σχετική Υγρασία: 85% στους 30°C

- Διαστάσεις κεντρικής μονάδας: 166x115x30mm

- Βάρος κεντρικής μονάδας: 550g

- Χρώμα: Λευκό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλα τα μέρη του συστήματος είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένα ώστε να μην απαιτούνται εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης. Συνιστάται να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία του κάθε επιμέρους εξαρτήματος ώστε να είστε βέβαιοι για την εύρυθμη λειτουργία του.
Να καθαρίζετε περιοδικά τόσο τους επιμέρους ανιχνευτές (ιδιαίτερα τα ραντάρ), όσο και την κεντρική μονάδα χρησιμοποιώντας νωπό
(όχι υγρό) βαμβακερό ύφασμα ή σφουγγάρι. Μην χρησιμοποιήσετε ασετόν, βενζίνη, οινόπνευμα ή άλλους οργανικούς διαλύτες. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά, τζελ ή λιπαντικά.
Σε περίπτωση που κάνοντας τον έλεγχο παρατηρήσετε κάτι αξιοπερίεργο το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο,
παρακαλούμε μην επέμβετε στο σύστημα, αλλά να επικοινωνήσετε με το κατάστημα από το οποίο το προμηθευτήκατε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όλα τα μέρη του συστήματος είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και η εφαρμογή τους είναι η προστασία οικιών, γραφείων και καταστημάτων. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος, οι οποίοι πηγάζουν είτε από τις προδιαγραφές της κεντρικής μονάδας, είτε σε εξωγενείς παράγοντες. Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότεροι εξωγενείς παράγοντες:

- Απουσία συντήρησης: Το σύστημα χρειάζεται περιοδικούς ελέγχους εύρυθμης λειτουργίας και καθαρισμό των μερών του. Σαν

αρνητικό αποτέλεσμα μη καλής συντήρησης είναι η μείωση της ανιχνευσιμότητας των ανιχνευτών και η μείωση της έντασης της σειρήνας.

- Μειωμένη ισχύς τροφοδοσίας: Αν το ρεύμα έχει διακοπεί για αρκετές ώρες και η μπαταρία ανάγκης δεν έχει επαρκή ισχύ, η κεντρική μονάδα δεν θα λειτουργήσει απρόσκοπτα.

- Πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή: Αν η τηλεφωνική σας γραμμή έχει διακοπεί ή έχει άλλης φύσης προβλήματα, τότε η κεντρική μονάδα δεν θα σας ειδοποιήσει και δεν θα δέχεται εντολές από μακριά.

- Όρια ανιχνευτών: Κάθε ανιχνευτής έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες οριοθετούν και τις δυνατότητες ανίχνευσης (π.χ. οι ανιχνευτές καπνού δεν μπορούν να ανιχνεύσουν φωτιά η οποία βρίσκεται πέρα των ορίων τους, οπότε, σε αυτή την περίπτωση

δεν θα σημάνουν συναγερμό.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε με την επιλογή σας.
Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, φτάνουν σε εσάς μετά από σχολαστικό έλεγχο και υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασής τους, είτε η εγκατάστασή τους γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία.
Εάν παρ’ όλα αυτά προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε αμέσως στον πιο κοντινό αντιπρόσωπο της εταιρείας ή απευθείας σε εμάς:
Όροι Εγγύησης:
Η εταιρεία Karagiannis-Security εγγυάται ότι το μηχανικό μέρος αυτού του προϊόντος θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. Στην περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είτε να το επισκευάσει δωρεάν στις εγκαταστάσεις της, είτε να το αντικαταστήσει πλήρως. Η παροχή αυτή μπορεί να απαιτηθεί με την παρουσίαση αυτού του εντύπου μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής που εκδόθηκε κατά την αγορά του προϊόντος όπου είναι εμφανής η ημερομηνία αγοράς. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επισκευή της εγγύησης αν η πληροφορία αυτή έχει αφαιρεθεί ή έχει τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του προϊόντος ή είναι διαφορετική από την αντίστοιχη πληροφορία που διατηρεί στα αρχεία της. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με άλλο αντίστοιχο προϊόν, το οποίο έχει ποιότητα ίδια ή παρόμοια με αυτήν του ελαττωματικού προϊόντος χωρίς το ελάττωμα, αντί να επισκευάσει το προϊόν.
1. Χρόνος εγγύησης: Αυτή η εγγύηση ισχύει για δύο έτη από την ημέρα της αγοράς από τον καταναλωτή.
Ημερομηνία αγοράς: ....................................
2. Σέρβις εγγύησης: Δυνατότητα για service εγγύησης υπάρχει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Κάθε δαπάνη για την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος προς και από τις εγκαταστάσεις αυτές βαρύνουν τον πελάτη. Αν το προϊόν έχει μεταφερθεί σε άλλη χώρα, το προϊόν θα πρέπει να μεταφερθεί στη χώρα που αγοράσθηκε ώστε να μπορεί να γίνει χρήση του παρόντος εντύπου εγγύησης.
3. Περιορισμοί: Το προϊόν δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση για:

- Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής φθοράς.

- Αναλώσιμα υλικά.

- Ελαττώματα που έχουν προκληθεί από μη εγκεκριμένες ηθελημένες ή αθέλητες επεμβάσεις ή τροποποιήσεις, που έχουν γίνει στο προϊόν.

- Δαπάνες που απαιτούνται για κάθε μετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την επίτευξη διαφορετικού τρόπου λειτουργίας από τον αρχικά εγκατεστημένο.

- Δαπάνες που απαιτούνται για κάθε μετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την προσαρμογή του προϊόντος σε ειδικούς όρους ή κανόνες που έχουν αλλάξει μετά την παράδοση του προϊόντος.

- Ελαττώματα που προέρχονται από λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων πτώσης, υποβολής σε υπερβολικές δονήσεις και κακής μεταχείρισης του προϊόντος.

- Ελαττώματα που οφείλονται σε χρήση ανταλλακτικών και αναλώσιμων που δεν είναι συμβατά με το προϊόν.

- Ελαττώματα που οφείλονται σε σύνδεση του προϊόντος σε εξοπλισμό με τον οποίο η σύνδεση δεν είναι εγκεκριμένη.

- Ελαττώματα που οφείλονται σε ανεπαρκή συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

- Ελαττώματα που οφείλονται σε ατυχήματα και καταστροφές και κάθε άλλη αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο της κατασκευάστριας εταιρείας συμπεριλαμβάνοντας (χωρίς να περιορίζεται σ’ αυτά) ηλεκτρικό ρεύμα, νερά, φωτιά, δημόσιες αναταραχές, λάθος εξαερισμό.

- Ελαττώματα που οφείλονται σε αμέλεια ή ελλιπή συντήρηση του προϊόντος.

- Ελαττώματα που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα.

- Ελαττώματα που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και των επισημάνσεων των εγγράφων που συνοδεύουν το προϊόν, στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία πρόσωπο.

4. Λοιποί όροι: Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να ενημερώνει την εταιρεία για τις ρυθμίσεις του προϊόντος πριν την επισκευή. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή που εξασφαλίζονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε τα δικαιώματα του καταναλωτή που απορρέουν από συμβόλαιο πώλησης. Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που μπορεί να απαιτηθεί από τον πελάτη ανέρχεται στο κόστος αγοράς του προϊόντος που αποδεικνύεται από το αντίστοιχο παραστατικό
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το παρόν σύστημα συμμορφώνεται με την οδηγία 99/5/ΕΚ (Τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός) και φέρει τη σήμανση CE.

Model : MT - DFC - 300

Serial No:

12V / 500mA / 433,92 MHz

Certificate No:

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

συναγερμοι

SYNAGERMOI | Συναγερμοι | Συναγερμοί | συναγερμοί

http://xn--mxaegqocsonu.gr

συναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοι

συναγερμοι

συναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοι

Νεοι GSM ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

 Touch ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού με GSM & PSTN υποστήριξη
 Το ΚΙΤ περιλαμβάνει 1 ασύρματο ραντάρ + 1 ασύρματη επαφή + 2 τηλεχειριστήρια
 32 ασύρματες, 8 ενσύρματες ζώνες (ΝC / NO / ΕΟL) & 8 τηλεχειριστήρια
 3 ταυτόχρονοι τρόποι επικοινωνίας SMS / τηλεφωνική κλήση / κεντρικός σταθμός
 Contact ID πρωτόκολλο για σύνδεση με κέντρο λήψεως σημάτων
 Ελληνικές φωνητικές οδηγίες για χειρισμό και προγραμματισμό του συστήματος
 Ενσωματωμένος τηλεφωνητής με Ελληνικές φωνητικές οδηγίες με αναφορά ζωνών συναγερμού /
ακύρωση σειρήνας / ακρόασης και ομιλίας στο χώρο
 Ενσωματωμένο DTMF για χειρισμό του συστήματος με τηλεφωνική κλήση όπλιση / αφόπλιση / STAY /
κατάσταση συστήματος / ON/OFF PGM
 Ένα PGM με πέντε διαφορετικές λειτουργίες και δυνατότητα χειρισμού με SMS και τηλεφωνική κλήση
 Αποστολή SMS στους χρήστες για διακοπή 220V / διακοπή μπαταρίας / τηλ.γραμμής / πτώση
μπαταρίας αισθητήρων κλπ.
 Ενσωματωμένη σειρήνα 110db και διακόπτης tamper
 Ενσωματωμένη μπαταρία backup 11.1V/1000mah
 Εμβέλεια ασύρματων αισθητήρων 150m σε ανοιχτή περιοχή
 Συχνότητα ανιχνευτών 433MHz
 Διατίθεται σε λευκό και μαύρο χρώμα

συναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοισυναγερμοι

http://www.xn--mxaegqocsonu.gr

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

συναγερμοι

SYNAGERMOI | Συναγερμοι | Συναγερμοί | συναγερμοί